Gojaznost dece i mladih – prevencija i lečenje

Sa sastanka

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 04.10.2011. godine u 13h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
Gojaznost dece i mladih – prevencija i lečenje

PREDAVAČI
1.    Mr sc med dr Snežana  Lešović specijalista pedijatar, , magistar endokrinologije SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA ”ZLATIBOR“
2.    Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, specijalista pedijatar, subspecijalista dečiji endokrinolog, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Pedijatrijska služba
VRSTA EDUKACIJE: Stručni sastanci u okviru udruženja

Preuzmite prijavu

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00-13.20 Gojaznost dece i mladih: epidemiološke karakteristike predavanje Prim. mr sci med dr
Bratimirka Jelenković
13.20-13.40 Gojaznost dece i mladih-kliničko praćenje predavanje Mr sc med dr Snežana Lešović
13.40-13.50 Pauza
13.50-14.10 Komorbiditet kod gojazne dece i mladih predavanje Prim. mr sci med dr
Bratimirka Jelenković
14.10-14.30 MULTIDISCIPLINARNO LEČENjE GOJAZNOSTI U CENTRU ZA PREVENCIJU I LEČENjE GOJAZNOSTI SPECIJALNA BOLNICA "ČIGOTA"-ZLATIBOR predavanje Mr sc med dr Snežana Lešović

 

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-1685/2011-02. Datum: 17.05.2011. godine), odlukom broj A-1-2141/11 (red 547). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.


Prisustvo sastanku je besplatno uz NAPOMENU*.

* Odluka Predsedništva Srpskog lekarskog društva. IV Doktori medicine i doktori stomatologije, kao i članovi-saradnici (farmaceuti, psiholozi, defektolozi, biolozi, biohemičari, socijalni radnici...) koji nisu članovi Društva kod besplatnih edukacija dužni su da za sertifikat uplate 1000,00 dinara na račun Društva, a kod besplatnih edukacija medicinskim sestrama i tehničarima naplaćuju 500,00 dinara sertifikat. Uplata je pred sastanak.

CILjNA GRUPA: Lekari, Biohemičari,Farmaceuti, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Dijetetičari, Profesori fizičkog vaspirtanaj osnovnih i srednjih škola

TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 1 sat i 20 minuta

Prijava za stručni sastanak: bratimirkajelenkovic@gmail.com zaključno sa 03.10.2011. godine

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

 


Sa sastanka

 

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka