Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih - praktični aspekti

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak  11.maja 2023. u 13 časova i 30 minuta održati

Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Oboljenja štitaste žlezde kod dece i mladih - praktični aspekti

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Predavač: prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Prijava

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-00118/2023-01

Datum: 13.03.2023.. godine Evidencioni broj: A-1-602/23  (red 265). MB 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
Prijava za stručni sastanak ( na sajtu SLD Podružnuice Zaječar: //www.sldzajecar.org.rs)

 

Prijava za stručni sastanak: zaključno sa 11.05.2023. godine u 12 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062 80 39 570

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 11.05.2023. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak