Mišićno-skeletni (MSK) bol kod dece i adolescenata

Poštovani, 

Obaveštavamo Vas da će se u utorak  12.marta 2024. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma zdravlja ZC Zaječar održati

Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Mišićno-skeletni (MSK) bol kod dece i adolescenata”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizator: ZC Zaječar


Predavač: Dr Brankica Vasić

Prijava

 SS JE PRVI PUT ODRŽAN u četvrtak  18.maja 2023.godine


Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-00118/2023-01

Datum: 13.03.2023.. godine Evidencioni broj: A-1-601/23  (red 265). MB 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
Prijava za stručni sastanak ( na sajtu SLD Podružnuice Zaječar: //www.sldzajecar.org.rs)

 

Prijava za stručni sastanak: zaključno sa 11.03.2024. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062 80 39 570

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 12.03.2024. I SS. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak