Lečenje dijabetesa insulinom


Obaveštenje o stručnom sastanku
Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 12.03.2012. godine, ponedeljak, u 13 h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Lečenje dijabetesa insulinom"

Predavač:
Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba. Predsednik Dijabetološkog Saveza Srbije od 2010. godine.

Organizator
Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar
Suorganizatori:
- Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar", www.diabetes.rs
- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info

Program stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00-13.20 Uvodni test Predavanje
13.20-13.50 Dostupni insulini i njihova farmakokinetika Predavanje Miodrag Đorđević
13.50-14.20 Lečenje dijabetesa tipa 2 insulinom, aktuelne preporuke EASD/ADA
Miodrag Đorđević
14.20-14.40 Pauza
14.40-15.40 Radionica ''Lečenje dijabetesa insulinom''
Vežbanje doziranja insulina i određivanja insulinskih šema na primerima realnih pacijenata.
Vežbanje u malim grupama od po 30 učesnika
Miodrag Đorđević
15.40-16.00 Izlazni test

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (broj: 153-02-4246/2010-02) u oktobarskom roku 2011. godine), odlukom broj A-1-3695/11 (red 343).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: Bez kotizacije.

Ciljna grupa: lekari
Trajanje nastave u satima: 2 sata

Edukativni materijal za polaznike: Prezentacija u štampanoj formi.

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 11.03.2012. godine u 22 h.
Preuzmite prijavu za sastanak

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

 

Pogledajte fotografije sa sastanka...

Miodrag Đorđević