Aritmije - kako ih prepoznati i lečiti?

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 27. septembra 2013. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
 KME u okviru udruženja SLOŽEN TEST:
„Aritmije - kako ih prepoznati i lečiti?"

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info

AUTOR TESTA:
Mr sci.med. Mitov Vladimir Primarijus, Magistar medicinskih nauka, Internista, Specijalista za srčani ritam.
Odeljenje za kardiovaskularne bolesti, Zdravstveni centar Zaječar.
Predsednik je Podružnice Istočna Srbija, Udruženja kardiologa Srbije. Član ESC, EHRA, HFA, Udruženja Nuklearne medicine Srbije, Nacionalne radne grupe za pejsmejkere i aritmije.

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama dva sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs; www.tmg.org.rs) pre termina održavanja testa.
Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od dva sata ( sa pauzom od 15 minuta). Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 3 sata i 30 minuta.
Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 24 pitanja treba da ima na 15 pitanja tačne odgovore).
Broj pitanja u TESTU: 24

Program kontinuirane edukacije:
Dužina trajanja rešavanja testa: 3 sata i 30 minuta vreme za rešavalje TESTA.
Predavanje pre TESTA traje 2 sata sa pauzom od 15 (minuta koja ne ulazi u to vreme).
Ukupno vreme za TEST ( predavanje+ rešavanje, bez pauza ) iznosi 5 sati i 30 minuta

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.00 h i 30 minuta-14.00 h i 30 minuta

„Aritmije - kako ih prepoznati i lečiti?"

predavanje

Prim. Mr sci.med. Mitov Vladimir

14.00 h i 30 minuta-14.00 h i 45 minuta

PAUZA

 

 

14.00 h i 45 minuta-15.00 h i 45 minuta

„Aritmije - kako ih prepoznati i lečiti?"

predavanje

Prim. Mr sci.med. Mitov Vladimir

15.00 h i 45 minuta-19.00 h i 15 minuta

REŠAVANJE TESTA

 

 

19.00 h i 15 minuta-19 h i 45 minuta

Podela POTVRDA O UČEŠĆU polaznicima koji su uspešno završili edukaciju*

   

 

*Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 24 pitanja treba da ima na 15 pitanja tačne odgovore 

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA:

 1. Auricchio A, Baron-Esquivias  G, Bordachar P., et al.  2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. TheTask Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/eht150.2013;1-49.
 2. Tracy CM., Epstein AE., Darbar D., et al. 2012 ACCF/AHA/HRS Focused Update of the 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2012;126:1-26.
 3. Camm  AJ., Lip GYH., De Caterina R., et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation An update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Europace. 2012: 14; 1385–1413.
 4. Blomström-Lundqvist C., Scheinman MM., Aliot EA., et al. ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias*A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (WritingCommittee to Develop Guidelines for the Management of Patients With SupraventricularArrhythmias). www.acc.org/clinical/guidelines/arrhythmias/sva_index.pdf. Circulation published in the October 15,2003.
 5. Zipes DP., Camm AJ., Borggrefe M., et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of the patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and thePrevention of Sudden Cardiac Death). Europace. 2006:8;746-837.

PRISTUP  LITERATURI
Literatura za pripremu testa biće objavljena i dostupna na oba sajta SLD Podružnice Zaječar: (Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar; Timočki medicinski glasnik)

 1. Adresa: Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar
  19000 Zaječar, Rasadnička b.b.
  Web adresa: www.sldzajecar.org.rs. E-mail: sldpodruznicazajecar@gmail.com
 2. Timočki medicinski glasnik. ISSN 0350-2899 početna godina 1976.
  Adresa Zdravstveni centar Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
  izdavač Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar referisan u DOAJ.
  Web adresa: www.tmg.org.rs

Literatura za TEST: na www.sldzajecar.org.rs; www.tmg.org.rs

SLOŽEN TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2848/2013-01. Datum: 16.08.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-2205/13 (red 18)
Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 6 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupa: Lekari
Cena KME:
- za članove SLD sastanak je 1.000,00 dinara,
- za ostale 2.000,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 5,3 sata

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 26.09.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570