Registracija


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da je "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" upisano u registar udruženja usklađivanje udruženja dana 06.05.2011. godine pod brojem 10171/2011. sa sledećim podacima:

 • Oblik organizovanja: Udruženje
 • Naziv: " Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
 • Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
 • Matični broj udruženja: 07325843
 • PIB: 102207416
 • Datum osnivanja: 05.04.1985.
 • Datum donošenja Statuta: 04.04.2011. godine
 • Delatnost uduženja: 9412- Delatnosti strukovnih udruženja
 • Podaci o zastupniku:
  - Ime i prezime: Bratimirka Jelenković
  - Adresa: Rasadnička bb, 19 000 Zaječar, Srbija
  - Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
  - Telefon: 062 80 39 570
 • TEKUĆI RAČUN:
  - Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar
  - Broj računa: 205-0000000167929-22

Podružnica Zaječar Srpskog Lekarskog društva Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062 80 39 570

U Zaječaru 31.07.2011. godine