Arterijska hipertenzija-dijagnostika i lečenje po novom evropskom vodiču

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u SREDU, 24. septembra 2013. u 08 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
 KME u okviru udruženja SLOŽEN TEST:

Arterijska hipertenzija-dijagnostika i lečenje po novom evropskom vodiču”

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizatori: Zdravstveni centar Zaječar, Kardiološka sekcija SLD, Udruženje za hipertenziju Srbije, Udruženje “Privatni lekari Srbije”

 

AUTOR TESTA:

Prim. Dr Sc  Dr Med Dušan Bastać, internista –kardiolog , Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar

Član Evropskog Kardiološkog udruženja od 1996, Član Evropskog  udruženja za Hipertenziju, 2010. Član Udruzenja Kardiologa  Srbije, Član Udružernja za Hipertenziju Srbije. Član predsedništva Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva od 2004 godine. Regionalni koordinator za istočnu Srbiju Udruženja za hipertenziju Srbije od 2010 godine. Evropski specijalista za hipertenziju 2011

 

Način sprovođenja testiranja

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama dva sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs; www.tmg.org.rs) pre termina održavanja testa.


Testiranje se sastoji od

  • PRIPREME ZA TEST u trajanju od 5 sati ( PAUZE ne ulaze u ovo vreme);
  • PREDAVANjA autora testa u trajanju od dva sata ( sa pauzom od 15 minuta).
  • Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od  4 sata


Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na 30 pitanja tačne odgovore).
Broj pitanja u TESTU: 50

 

Satnica

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

Priprema za TEST

( 5 sati)

08:00 - 09:30

 

Priprema za TEST

 

09:30 - 09:40

PAUZA

   

09:40 - 11:20

 

Priprema za TEST

 

11:20 - 11:30

PAUZA

   

11:30 - 13:20

 

Priprema za TEST

 

13:20 - 13:30

PAUZA

   

Pedavanje

( 2 sata)

13:30 - 14:30

Arterijska hipertenzija-dijagnostika i lečenje po novom evropskom vodiču”

Predavanje

Prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać

14:30 - 14:45

PAUZA

 

 

14:45 - 15:45

Arterijska hipertenzija-dijagnostika i lečenje po novom evropskom vodiču”

Predavanje

Prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać

REŠAVANJE TESTA

( 4 sata)

15:45 - 19:45

REŠAVANJE TESTA

 

 

 

Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa

1.Mancia G, R.Fagard, K.Narkiewicz, J.Redon, A.Zanchetti, Laurent S, et al:  2013 Guidelines for the Menagement of Arterial Hypertension:The task force for  the Menagement  of Arterial Hypertension of the European society of Hypertension (ESH)  and of the European Society of Cardiology(ESC)  Eur Heart J. 2013 Jun 14.

Preuzmite literaturu...

 

2. National Institute for Health and Clinical Excellence and British Hypertension Society  Clinical management of primary hypertension in adults , 07 June 2011. BMJ 2011;343:d4891.

Preuzmite literaturu...


 3. Schlaich MP, Hering D, Sobotka PA, Krum H, Esler MD. Renal Denervation in Human Hypertension: Mechanisms, Current Findings, and Future Prospects. Curr Hypertens Rep. 2012 Mar 29. [Epub ahead of print]

Preuzmite literaturu...

 

 4. Chalmers J, Arima H, Harrap S, Touyz RM, Park JB.: Global survey of current practice in management of hypertension as reported by societies affiliated with the International Society of Hypertension. J Hypertens. 2013 May;31(5):1043-8.

Preuzmite literaturu...

 

 5. Schmieder RE, Redon J, Grassi G, Kjeldsen SE, Mancia G, Narkiewicz K, Parati G, Ruilope L, van de Borne P, Tsioufis C. : Updated ESH position paper on interventional therapy of resistant hypertension. EuroIntervention. 2013 May 22;9 Suppl R:R58-66.

Preuzmite literaturu...

 

 ***NACIONAL NI vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje arterijske hipertenzije / [izradila] Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; [rukovodilac Aleksandar N. Nešković; urednik Goran Milašinović]. – Beograd: Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, 2012 (Beograd: Agencija Format).

Preuzmite literaturu...

 

PRISTUP  LITERATURI

Literatura za pripremu testa biće objavljena i dostupna na oba sajta SLD Podružnice Zaječar:

(Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar; Timočki medicinski glasnik)

1.Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar
19000 Zaječar, Rasadnička b.b.

Web adresa: www.sldzajecar.org.rs. E-mail: sldpodruznicazajecar@gmail.com

2. Timočki medicinski glasnik. ISSN 0350-2899 početna godina 1976.

Adresa Zdravstveni centar Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar

izdavač Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar referisan u DOAJ

Web adresa: www.tmg.org.rs

PREDAVAČ: Prim. Dr Sc  Dr Med Dušan Bastać, internista –kardiolog , Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar

 

Akreditacija

SLOŽEN TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 18.08.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2187/14 (red 21). Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 10 boda, autor testa 11boda. Ciljna grupa: Lekari .Farmaceuti

 

Prijava

Cena KME:  - za članove SLD sastanak je BESPLATNO,  - za ostale 1.000,00 dinara (MOGUĆA  JE I UPLATA “NA LICU MESTA”)

Prijava za TEST ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 20.09.2014. godine u 22 h.

 

Preuzmite prijavu…Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

Preuzmite literaturu...