ODLUKA O GODIŠNJOJ ČLANARINI SLD ZA 2016.GODINU

Na osnovu člana12, tačka 11 Statuta Srpskog lekarskog društva Skupština  Društva je na sednici održanoj 6. novembra 2015. donela
 
 
ODLUKU

I

  1. Utvrđuje se godišnja članarina za 2016. u iznosu od 3.600,00 dinara.

Članarina za penzionisane doktore medicine i doktore stomatologije  kojima  je potrebno izdavanje potvrde o prisustvu stručnim skupovima (sertifikata) iznosi 3.600,00 dinara.

      Članarina za penzionisane doktore medicine i doktore       stomatologije kojima nije potrebna potvrda o prisustvovanju       stručnim skupovima ( sertifikat) iznosi  1.800, 00 dinara

      Članarina za nezaposleni doktore medicine i doktore stomatologije         iznosi 1.000,00 dinara.

      Studentima medicine i studentima stomatologije je na svim

      skupovima u organizaciji Društva slobodno prisustvo.

      Za doktore medicine i doktore stomatologije koji nisu članovi       Srpskog lekarskog društva potvrda o prisustvu stručnom skupu       (sertifikat) iznosi 2.000,00 dinara.

 

      1.1  Članovi Srpskog lekarskog društva za vreme trajanja porodiljskog
             odsustva, kao i nege deteta nisu u obavezi da  praćaju članarinu ( uz 
obavezno obaveštavanje Društva)

             Članovi Društva koji koriste bolovanje po drugim osnovama u
             obavezi su plaćanja članarine.

  1. Članarina za 2016. važi za period 1. januar - 31. decembar 2016.
  2. Članarina se raspoređuje na sledeći način:

Podružnica zadržava 40% od članarine, 60% od članarine se šalje

Srpskom lekarskom društvu od toga 40% ide za rad Društva a 20% za rad specijalističkih sekcija Društva.

Za penzionisane i nezaposlene doktore medicine i doktore stomatologije, članarina se raspodeljuje  50 % sekciji, a 50 %  Društvu

 

Opširnije na sajtu SLD:http://www.sld.org.rs/