Aritmije u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 16. septembra 2016. u 12 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,

održati KE u okviru udruženja PISMENI TEST PROVERE ZNANJA:
Aritmije u svakodnevnoj kliničkoj praksi "

 

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info

AUTOR TESTA:
Dr sci.med. Mitov Vladimir Primarijus, Doktor  medicinskih nauka, Internista, Specijalista za srčani ritam. 

Odeljenje za kardiovaskularne bolesti, Zdravstveni centar Zaječar.

Bivši Predsednik Podružnice Istočna Srbija, Udruženja kardiologa Srbije. Član ESC, EHRA, HFA, Udruženja Nuklearne medicine Srbije, Nacionalne radne grupe za pejsmejkere i aritmije.

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama dva sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs; www.tmg.org.rs) pre termina održavanja testa. 
Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od dva sata ( sa pauzom od 15 minuta). Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 5 sati.
Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). 
Broj pitanja u TESTU: 50

Program kontinuirane edukacije:
Dužina trajanja rešavanja testa: 3 sata i 30 minuta vreme za rešavalje TESTA.
Predavanje pre TESTA traje 3 sata i 30 minuta sa pauzom od 15 (minuta koja ne ulazi u to vreme). 
Ukupno vreme za TEST ( predavanje+ rešavanje, bez pauza ) iznosi 5 sati

Satnica

 

Tema

Metod obuke*

Predavač

12.00 h i 30 minuta-14.00 h

1 sat i 30 minuta

Aritmije u svakodnevnoj kliničkoj praksi "

predavanje

Prim. Dr sci.med. Mitov Vladimir

14.00 h -15.00 h

1 sat

Prikaz iz angio sale sa praktičnim primerima

 

  Prim. Dr sci.med. Mitov Vladimir

15.00 h -15.00 h i 15 minuta

15 minuta

PAUZA

   

15.00 h i 15 minuta -16.00 h i 15 minuta

1 sat

Iščitavanje literature „Aritmije u svakodnevnoj kliničkoj praksi "

   

16.00 h i 15 minuta-17 časova i 45 minuta

1 sat i 30 minuta

REŠAVANJE TESTA

 

 

17 časova i 45 minuta -18 h i 45 minuta

1 sat

Podela POTVRDA O UČEŠĆU polaznicima koji su uspešno završili edukaciju*

 

 

 

*Učesnik jeUSPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na 30 pitanja tačne odgovore 

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA:

 1. Silvia G. Priori S.G., Lundqvist C. B., Mazzanti A., et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal (2015) 36, 2793–2867.
  Link
 2. Page L.R., Joglar J.A., Caldwell M.A., et al. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia. Circulation. 2015;132:e000–e000.
  Link
 3. Auricchio A, Baron-Esquivias  G, Bordachar P., et al.  2013 ESCGuidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. TheTask Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/eht150.2013;1-49.
  Link
 4. Tracy CM., Epstein AE., Darbar D., et al. 2012 ACCF/AHA/HRS Focused Update of the 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines.Circulation. 2012;126:1-26.
  Link
 5. Camm  AJ., Lip GYH., De Caterina R., et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation An update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Europace. 2012: 14; 1385–1413.
  Link
 6. Epstein A.E., DiMarco J.P., Ellenbogen K.A., et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities. Journal of the American College of Cardiology Vol. 51, No. 21, 2008
  Link
 7. Zipes DP., Camm AJ., Borggrefe M., et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of the patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and thePrevention of Sudden Cardiac Death). Europace. 2006:8;746-837.
  Link

 

PRISTUP  LITERATURI
Literatura za pripremu testa biće objavljena i dostupna na oba sajta SLD Podružnice Zaječar: (Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar; Timočki medicinski glasnik)

 1. Adresa: Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar
  19000 Zaječar, Rasadnička b.b.
  Web adresa: www.sldzajecar.org.rs. E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com
 2. Timočki medicinski glasnik. ISSN 0350-2899 početna godina 1976.
  Adresa Zdravstveni centar Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
  izdavač Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar referisan u DOAJ.
  Web adresa: www.tmg.org.rs

Literatura za TEST: na www.sldzajecar.org.rs; www.tmg.org.rs

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2768/2016-01. Datum: 18.08.2016. godine. Evidencioni broj: A-1-2237/16 (red 89)
Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupa: Lekari ,medicinske sestre,Zdravstveni tehničari
Cena KME
- za članove SLD sastanak je 1.000,00 dinara
- za ostale 2.000,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 5 sati

Prijava za TEST:

Preuzmite prijavu

Prijave slati na sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 14.09.2016. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com 
Telefon: 062/80-39-570