Redovna godišnja skupština SLD podružnica Zaječar 2017. godine

Predsedništvo SLD podružnice Zaječar zakazuje :

REDOVNU GODIŠNJU  SKUPŠTINA Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva

 Poštovani Članovi Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD) Obaveštavamo Vas da će se u petak 15.septembra  2017. godine godine u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma zdravlja održati REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

 Predlog dnevnog reda:

 1. Izveštaj Predsedništva Podružnice o aktivnostima u 2016. godini. I 2017. godini. Plan i program rada Podružnice u 2017-2018 godini
  Predsednik Naučnog odbora Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać
 2. Finansijski izveštaj za 2016 I 2017 godinu. Finansijski plan za 2018. godinu.
  Predsednik Predsedništva Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
 3. Izveštaj Uredništva Timočkog medicinskog glasnika o aktivnostima u 2017. godini.
  Glavni urednik: - Prim Dr sci. med Dušan Bastać
 4. Davanje predloga za godišnja priznanja SLD. Pravilnik o dodeljivanju godišnjih nagrada i drugih priznanja Srpskog lekarskog društva (Preuzeto sa sajta Srpskog lekarskog društva:sld.org.rs/sr/pocetna.asp) dostupne na Web adresi je:www.sldzajecar.org.rs.
 5. Razno

Članovi Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

Predsednik Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)
dr Bratimirka Jelenković

U Zaječaru 11. 09. 2017.godine

Prvo obaveštenje je već prosleđeno pre sedam dana.

 Izvod iz STATUTA SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR (dostupno na sajtu www.sld.org.rs).

Najviši organ upravljanja podružnice je Skupština Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Sednicu skupštine saziva predsednik Predsedništva Podružnice, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Svi članovi Skupštine moraju pravovremeno, a najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine da na odgovarajući način budu obavešteni o održavanju sednice Skupštine (pismeno, elektronskom poštom, telegramom, telefonom, javnim oglasnom u sredstvima javnog informisanja). Skupština punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova Skupštine. Ukoliko na sednici Skupštine ne bude ostvaren kvorum, u drugom sazivu sednica Skupštine će se održati, bez obzira na nepostojanje kvoruma i punovažno odlučivati prostom većinom prisutnih članova.