XXXVII Timočki medicinski dani 10 - 12. maj 2018. godine

XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI 2018.GODINE AKREDITOVANI SU KOD ZS SRBIJE KAO NACINALNI SEMINAR 1. KATEGORIJE (ČETVRTAK 10.05.2018.) I DVA POSEBNA NACIONALNA SIMPOZIJUMA (PETAK 11.05.2018. I SUBOTA 12.05.2018.)

Od četvrtka,10 maja,2017. godine do subote 12.maja 2018.godine.

Mesto održavanja sva tri simpozijuma je Amfiteatar DZ ZC Zaječar

Preuzmite program: svi dani (prvi dan, drugi dan, treći dan)

31. mart

Rok za prijavu radova (uputstvo za pisanje sažetka)

Prvo obaveštenje

13. april

Obaveštenje o prihvatanju radova

Prijava

15. april

Rok za prijavljivanje učešća

Uplatnica

20. april

Drugo obaveštenje

 

 

 XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI

NACIONALNI SEMINAR 1.KATEGORIJE I DVA  NACIONALNA SIMPOZIJUMA

 

Dan

Datum

Tema simpozijuma

I DAN

četvrtak

10.maj 2017.

XXXVII Timočki medicinski dani I dan: "Imunizacija - savremeni aspekti"

II DAN

petak

11.maj 2017

XXXVII Timočki medicinski dani II dan: "Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018."

III DAN

subota

12.maj 2017.

XXXVII Timočki medicinski dani III dan: "Konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2018."

*Svaki dan je posebno akreditovan

 SADRŽAJ

1. Ukratko

2. Akreditacija kod ZS Srbije

3. Opšte Informacije

4. Prijavljivanje i registracija

5. Uputstvo autorima

6. Evaluacija Kongresa

7. ID Kartica

8. Detaljne informacije

9. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

10. Konkurs za izložbu fotografija lekara fotoamatera - "Ad manum medici 2018. "

11. Članovi Organizacionog Odbora

12. Članovi Naučnog Odbora

13. Program XXXVII Timočkih medicinskih dana

14. XXXVII Timočki medicinski dani I dan: "Imunizacija - savremeni aspekti"

15. XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI II DAN «Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018.»

16. XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI III DAN «KONZERVATIVNA I PREVENTIVNA MEDICINA-SAVREMENI ASPEKTI 2018.»

17. POZIVNO PISMO SPONZORIMA XXXVII TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

1. Ukratko

XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 10-12. maja 2018. godine (četvratk, petak, subota) u Zaječaru

2. Akreditacija kod ZS Srbije

Organizator Srpsko lekarsko društvo, Podružnica  Zaječar

Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, Beograd

E- mail adresa:sld.podruznicazajecar@gmail.com ; bratimirkajelenkovic@gmail.com

KE SLD Podružnica Zaječar XXXVII Timočki medicinski dani u 2018.godini

RB

Evidencioni broj

datum i mesto održavanja

Tema

Predavači

Vrsta edukacije

Ciljna grupa

Trajanje u satima

1

A-1-2777/178

(red 125)

10.5.2018

Zaječar

XXXVII Timočki medicinski dani I dan: "Imunizacija - savremeni aspekti"

prof. dr Srđan Pašić, prof. dr Zoran Radovanović, prim. dr Predrag Kon, prof. dr Vladimir Petrović, dr Srđan Janković, dr Goranka Lončarević, prim. mr sci. med. dr Predrag Marušić, dr Brankica Vasić

Nacionalni seminar 1. kategorije

Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

6 sati

20 min

2

A-1-2709/17

(red 43)

11.5.2018

Zaječar

XXXVII Timočki medicinski dani II dan: "Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018."

prof. dr Ivan Stefanović, prof. dr Aleksandar Milošević, prof. dr Vladimir Ćuk, dr Paja Momčilov, prof. dr Janko Đurić, prof. dr Dimitrije Segedi, prim. dr Vera Najdanović Mandić, prof. dr Goran Jovanović, prof. dr Ivica Stančić, prof. dr Rade Živković, prof. dr Dejan Marković

Nacionalni simpozijum

Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

7 sati

20 min

3

A-1-2710/17

(red 44)

12.5.2018

Zaječar

XXXVII Timočki medicinski dani III dan: "Konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2018."

prof. dr Branko Beleslin, prof. dr Ana Đorđević Dikić, ass. dr sci. med. dr Marija Zdravković, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov, prof. dr Vladislav Vukomanović, prof. dr Bojko Vjelaković, ass. dr sci. med. dr Sergej Prijić, dr sci. med. dr Marina Đorđević Spasić, prim. dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, prim. dr sci. med. dr Željka Aleksić, mr sci. med. dr Zoran Joksimović, prim. dr Bojana Cokić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Nacionalni simpozijum

Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

7 sati

40 min

 

Zajednički (ISTI)  deo aktreditacije za sva tri Simpozijuma XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije,Broj 153-02-3452/2017-01 (18.11.2017.godine.), Beograd, akreditovani

 • Ciljna Grupa - Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
 • Trajanje nastave – različito za svaki Simpozijum
 • Broj Bodova za prvi dan:
 • Za predavača - 12
 • Za pasivno učešće – 6
 • Maksimalni broj slušalaca/ke –120
 • Broj Bodova za drugi i treći dan:
 • Za predavača - 8
 • Za usmenu prezentaciju - 7
 • Za poster prezentaciju - 5
 • Za pasivno učešće – 4
 • Maksimalni broj slušalaca/ke – 270
 • Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

 

 

XXXVII Timočki medicinski dani I dan: "Imunizacija - savremeni aspekti"

XXXVII Timočki medicinski dani II dan: "Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018."

XXXVII Timočki medicinski dani III dan: "Konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2018."

KOTIZACIJA ZA SVAKI SIMPOZIJUM PONAOSOB

Članovi SLD

Ostali učesnici

Članovi SLD

Ostali učesnici

Članovi SLD

Ostali učesnici

Rana kotizacija (zaključno sa 13.04. 2017.) (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)

300,00

800,00

1.500,00 dinara

2.500,00 dinara

1.500,00 dinara

2.500,00 dinara

Kasna kotizacija (posle 13.04. 2017.) (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)

450,00

1.200,00

2.250,00 dinara

3.750,00 dinara

2.250,00 dinara

3.750,00 dinara

Kotizacija „na licu mesta“ (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)

600,00

1.600,00

3.000,00 dinara

5.000,00 dinara

3.000,00 dinara

5.000,00 dinara

3. Opšte Informacije

Mesto održavanja: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb

Registracioni pult se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala

Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XXXVII Timočkih medicinskih dana.

Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.

Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, kongresni materijal, kafe pauze i koktel.

***svečana večera je oplanirana za PETAK 11.maj 2017.godine i POSEBNO SE PLAĆA-NIJE URAČUNATA U CENU KOTIZACIJE.

4 .Prijavljivanje i registracija

Prijavljivanje se vrši do 13.04.2018. godine.

Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zaječar.

 

Preuzmite Prijavu

(primer uplatnice)

OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća i uplaćenog smeštaja

5. Uputstvo autorima

 

Preuzmite uputstvo za pisanje sažetka

PLENARNA PREDAVANJA: do 20 minuta po predavanju

USMENE PREZENTACIJE: Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.

Napomena: U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS PowerPoint (MS Office 2003 i 2007) i doneti na CDu,USB memoriji ili na sopstvenom laptop računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja. Diskusija na kraju sesija.

O terminu izlaganja bićete obavešteni u Finalnom programu.

POSTER PREZENTACIJE:

Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere.Nacin izlaganja: POSTER. Napomena: Veličina postera 80 cm (širina) x 160 cm (visina). Koristite jasno čitljiv font: Arial,Helvetica ili Tames New Roman. Molimo Vas da u vreme predstavljanja Vašeg postera budete ispred njega kako biste mogli da učestvujete u diskusiji.

Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije.

Posteri treba da budu postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije. Obezbeđen je materijal za fiksiranje postera na table.Svaki pano biće obeležen brojem, koji predstavlja broj postera naznačen u programu predavanja. Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Tehničke propozicije za izradu Vašeg postera:

− Naslov rada

− Ime(na) autora

− Ustanova/organizacija

− Kontakti

− Ključne reči (do 3)

− Koristite jasno čitljiv font: Times New Roman, Arial ili Helvetica

6. Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timočkih medicinskih dana

7. ID Kartica

 Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.

 Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo uz ID Karticu

 Za vreme Timočkih medicinskih dana biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije

 Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom.

 Prijavljevanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počeće od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zaječar ( sld.podruznicazajecar@gmail.com . Krajni rok za prijavljivanje je 13.april. 2018. godine. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE ( o čemu će na vreme biti obavešteni zainteresovani).

8. Detaljne informacije

Naredni XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 10-12. maja 2018. godine (četvrtak,petak,subota) u Zaječaru,

U okviru XXXVII TMD biće održani i:

 1. Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI
 2. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a ( za subotu 12.maj 2018. godine)

8.1. Akreditacija

Tematske oblasti za svaki simpozijum posebno prema tematici:

 1. Javno zdravlje i preventivna medicna
 2. Dijagnostika
 3. Konzervativna medicina
 4. Hirurgija i srodne grane
 5. Stomatologija
 6. Kazuistika
 7. Istorija medicine (za subotu 12.maj 2018. godine)
 8. Medicina i umetnost (za subotu 12.maj 2018. godine)

Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva.

9. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Pozivaju se mladi lekari da svoje radove prijave na konkurs za najbolji istraživački rad mladih lekara.
Uputstvo za pisanje sažetka

 • Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
 • U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
 • Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
 • Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
 • Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm, maksimum 500 reči.
 • Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti autore.

Radove slati na mejl adresu: timockidani2018@gmail.com U slučaju da u roku od tri dana ne dobijete povratnu informaciju o prijemu sažetka molimo javite se osim ove i na adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Autori radova takođe treba da popune prijavu za učešće na XXXVII Timočkim medicinskim danima.

Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD-a

Pravo učešća - imaju svi mladi lekari, (lekari opšte medicine, stomatolozi, lekari i stomatolozi na opštem stažu i lekari na specijalizaciji, mlađi od 35 godina) članovi Srpskog lekarskog društva.
Radovi mogu - biti originalni ili prikazi slučaja. Radovi se pripremaju po uputstvu za autore Timočkog medicinskog glasnika koje se može naći na zadnjim stranama u svakoj svesci Glasnika i na sajtu časopisa (www.tmg.org.rs). Članovi predsedništva SLD-a, podružnice Zaječar, pružaju pomoć u izboru teme, koncipiranju rada, sakupljanju i obradi materijala. Svi iskusniji lekari mogu takođe biti mentori u izradi rada.
Trajanje konkursa - Zadnji rok za predaju radova je 31. 03. 2018. godine.
Radovi se predaju - u elektronskoj formi, odgovornom uredniku Timočkog medicinskog glasnika Prim Dr Sc med Dušanu Bastaću, elektronskom poštom (<dusanbastac@gmail.com> )sa naznakom u subjektu "mladi lekari". Uz rad dostaviti skeniranu člansku kartu SLD-a ili drugi dokaz da je autor član Srpskog lekarskog društva i da ima manje od 35 godina.
Naučni odbor – XXXVII Timočlih medicinskih dana ocenjuje radove i donosi odluku o najboljim radovima. Svi radovi koji uđu u uži izbor, referišu se na posebnoj sesiji u okviru XXXVII Timočkih medicinskih dana, 12.05.2018. Odluku o prihvatanju rada za usmeno refereisanje, autori će dobiti elektronskom poštom do 13.04.2018. godine.
Nagrade - Najbolji radovi će biti proglašeni na XXXVII Timočkim medicinskim danima, posle prezentacije svih prihvaćenih radova. Dodeljuju se sledeće nagrade:
- Najbolji originalni rad – vaučer u iznosu od 15.000,00 RSD za stručnu knjigu.
- Najbolji prikaz slučaja – vaučer u iznosu od 10.000,00 RSD za stručnu knjigu.

Za pravilno sprovođenje izbora i dodele nagrade odgovorno je Predsedništvo SLD-a, podružnice Zaječar. Nagrade treba da budu podstrek svim mladim lekarima za stručni i naučno-istraživački rad u oblasti medicine i stomatologije.
Prim Dr Sc med Dušan Bastać

glavni i odgovorni  urednik TMG-a

dr Bratimirka Jelenković
Predsednik zaječarske podružnice SLD-a

Idejni pokretač ovog Konkursa je Dr Emil Vlajić, neurolog - epileptolog, dosadašnji glavni i odgovorni urednik Timočkog medicinskog glasnika. Od 2009. godine, odnosno od XXVIII Timočkih medicinskih dana, na Konkursu je učestvovao 37 mladi autor i četrdesetak koautora sa 40 rada. Jedan broj Timočkog medicinskog glasnika godišnje, počev od 2010. godine, tj. od 35. volumena, posvećen je radovima mladih lekara.

Prim Dr Sc med Dušan Bastać

glavni i odgovorni  urednik TMG-a

10. Konkurs za izložbu fotografija lekara fotoamatera - "Ad manum medici 2018. "

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika već tradicionalno organizuje konkurs lekara-fotoamatera.

Mesto: Zaječar, Dom zdravlja, Rasadnička bb.

Datum: četvrtak, 10. maj 2018. godine,

Rok: 30.4.2017.

Propozicije: dokument

dr Emil Vlajić
062/800-33-23
vemil@mts.rs

11. Članovi Organizacionog Odbora 

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje. Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar 
 • Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000. Sekretar Predsedništva SLD Podružnica Zaječar 
 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosancicev Venac 16 19 000 Zajecar
 • Mr Sc Zoran Joksimović.Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka.Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor.
 • Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • Dr Zoran Jelenkovic,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.
 • dr Vera Najdanovic Mandic, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Aleksandar Petrović, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Brankica Vasić- Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić. Lekar opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Bogdanović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.

Zdravstveni centra Zajecar, Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović, specijalista MFH
 • Direktor Bolnice. Dr Jovan Stevanović, spec. interne medicine
 • Direktor Doma zdravlja: dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije,

 Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"

Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja:  Direktor Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Suorganizator simpozijuma XXXVII Timočki medicinski dani III dan: "Konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2018." Subota,12 maj,2018. godine,Amfiteatar DZ ZC Zaječar je KARDIOLOŠKA SEKCIJA SLD

Suorganizator simpozijuma XXXVII Timočki medicinski dani II dan: "Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018.Petak,11 maj,2018. godine,Amfiteatar DZ ZC Zaječar je GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SEKCIJA SLD

12. Članovi Naučnog Odbora

Predsednik

Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog. Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16  19 000 Zaječar

Članovi

 • Dr sci. med. dr Nebojša Paunkovic. Ordnacija „Dr Paunkovic“, Zajecar
 • Dr sci. med. dr Željka Aleksic Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb,Služba za nuklearnu medicinu
 • Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb;  Decje odeljenje
 • Dr sci. med. dr Aleksandar Aleksic Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zajecar  19 000
 • mr sci. med. dr Miodrag Ðordevic Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Dr sci. med. dr Biserka Janković Tirmenštajn internista-nefrolog;Magistar nefrologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb Odeljenje hemodijalize

Mr sci. med. dr Olica Radovanovic specijalista socijalne medicine. Poslediplomske studije na smeru – Demografija -  Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu .Zavod za javno zdravlje «Timok» Zajecar. ul. Sremska 13;19000 Zajecar.

13. Program XXXVII Timočkih medicinskih dana

Preuzmite program: svi dani (prvi dan, drugi dan, treći dan)

14. XXXVII Timočki medicinski dani I dan: Imunizacija - savremeni aspekti"

 PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

11.00-11.30

OSNOVNI PODACI O VAKCINAMA, vrste, podela, primena, propisi (Srbija, EU, Svet)

predavanje

prof. Vladimir Petrović

11.30-12.00

REZULTATI SPROVOĐENjA IMUNIZACIJE U SRBIJI, obuhvat, problemi,…

predavanje

dr Goranka Lončarević

12.00-12.30

Diskusija o osnovnim podacima o vakcinacijama i imunizaciji u Srbiji

Diskusija

Moderatori: prof. Vladimir Petrović i  dr Goranka Lončarević

12.30-12.40

pauza

 

 

12.40-13.10

NEŽELjENE REAKCIJE NA VAKCINACIJU POSREDOVANE IMUNSKIM MEHANIZMIMA

predavanje

dr Srđan Janković

13.10-13.40

VAKCINACIJA KOD IMUNOKOMPROMITOVANIH

predavanje/primeri iz prakse

prof. Srđan Pašić

13.40-14.10

Diskusija i razgovor o neželjenim reakcijama na vakcinaciju i o vakcinacijama kod imunokompromitovanih

Diskusija

Moderatori: prof. Srđan Pašić i  dr Srđan Janković

14.10-14.40

Pauza za osveženje

 

 

14.40-15.10

BUDUĆNOST VAKCINACIJA U SRBIJI

predavanje

dr Predrag Kon

15.10-15.40

ISTINE I ZABLUDE O VAKCINACIJI

predavanje/primeri iz prakse

prof. Zoran Radovanović

15.40-16.10

Diskusija na temu Budućnost vakcinacija u Srbiji i Istinama i zabludama o vakcinaciji

Diskusija

Moderatori: dr Predrag Kon i  prof. Zoran Radovanović

16.10-16.20

Pauza

 

 

16.20-16.50

Realizacija programa imunizacije na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga

 

Prim.mr sci dr Predrag Marušić

16.50-17.10

Problemi realizacije imunizacije u praksi

predavanje/primeri iz prakse

Dr Brankica Vasić

17.10-17.40

Diksusija o problemima realizacije vakcinacije u praksi

Diskusija

Moderatori: Prim.mr sci dr Predrag Marušić i  Dr Brankica Vasić

17.40-18.10

Test

 

 

 SPISAK PREDAVAČA (zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 1. Prof Dr Srđan Pašić, pedijatar alergolog i imunolog .Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić“  od 1988., načelnik službe za imunologiju. Posebna interesovanja. Imunologija, reumatologija, infektivne bolesti u dečijem uzrastu. TEMA: . VAKCINACIJA KOD IMUNOKOMPROMITOVANIH
 2. Prof. dr Zoran Radovanović. Redovni profesor Medicinskog fakulteta u penziji. Uža naučna oblast: Redovni profesor Medicinskog fakulteta u penziji.TEMA: ISTINE I ZABLUDE O VAKCINACIJI
 3. Prim. dr Predrag Kon. Gradski zavod za javno zdravlje. Savetnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.TEMA: BUDUĆNOST VAKCINACIJA U SRBIJI
 4. Prof. dr Vladimir Petrović.Vanredni profesor. Medicinski fakultet Novi Sad.Institut za javno zdravlje vojvodine.Uža anučna oblast: epidemiologija. TEMA: . OSNOVNI PODACI O VAKCINAMA, vrste, podela, primena, propisi (Srbija, EU, Svet)
 5. Dr Srđan Janković. U toku postupak za izbor u zvanje naučnog saradnika Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, Beograd. Uža naučna oblast: Imunologija. TEMA:NEŽELjENE REAKCIJE NA VAKCINACIJU POSREDOVANE IMUNSKIM MEHANIZMIMA
 6. Dr Goranka Lončarević. epidemiolog Uža naučna oblast: epidemiologija. TEMA: REZULTATI SPROVOĐENjA IMUNIZACIJE U SRBIJI
 7. Prim. mr sc med dr Predrag Marušić. TEMA:Realizacija programa imunizacije na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga
 8. Dr Brankica Vasić.Pedijatar. Dečiji dispanzer. ZC Zaječar. Uža naučna oblast:pedijatrija. razvojno savetovalište.TEMA: Problemi realizacije imunizacije u praksi

 

15.XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI II DAN  «Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018.»

Petak,12maj,2017. godine, DZ ZC Zaječar (satnica, teme i predavači)

satnica

predavači

 

teme

08:30-09:30

Registracija učesnika

 

 

09:30-10:00

SVEČANOOTVARANjE

 

 

10:00-10:25

Prof.dr Ivan Stefanović

predavanje

VITREORETINALNA HIRURGIJA – DANAS

10:25-10:50

Prof. dr Aleksandar Milošević

predavanje

Savremeni aspekti lečenja seksualne disfunkcije kod muškaraca

10:50-11:15

Prof dr sc med VLADIMIR ĆUK

predavanje

HEMOROIDALNA BOLEST-DANAS I OVDE

11:15-11:40

Prof.dr Ivan Stefanović. Prof. dr Aleksandar Milošević. Prof dr sc med VLADIMIR ĆUK

Diskusija sa predavačima na teme iz prvog dela

 

11:40-12:00

Kratka pauza za odmor

 

 

12:00-12:25

Prof.dr Janko Đurić

predavanje

INDIKACIJE I OPERATIVNE TEHNIKE KOD CARSKOG REZA

12:25-12:50

Dr Paja Momčilov

predavanje

Sudsko-medicinski problemi u akušerstvu

12:50-13:15

Prof. dr Dimitrije Segedi

Predavanje

Postupak lekara kada je protiv njega potignuta tužba.

13:15-13:45

Dr Paja Momčilov. Prof. dr Dimitrije Segedi

Prikazi iz kliničke prakse/diskusija

 

13:45-14:10

Prim. dr Vera Najdanović-Mandić.

Predavanje

SKRINING PROFIL ŽENA OBOLELIH OD INOPERABILNOG RAKA GRLIĆA MATERICE U ZAJEČARU

14:10-14:50

Pauza za izložbe i koktel

 

 

14:50-15:15

Prof. dr Goran Jovanović

Predavanje/Diskusija

Ugradnja implanata za nadoknadu zuba i u sveže ekstrakcione rane

15:15-15:40

Prof. dr Ivica Stančić

Predavanje/ Diskusija

ESTETSKE ZAKONITOSTI U PROTETSKOJ REHABILITACIJI PACIJENATA STARIJE DOBI

15:40-16:05

Prof dr Rade S. Živković

Predavanje/ Diskusija

Mogućnosti savremene stomatologije u zbrinjavanju abrazije zuba.

16:05-16:30

Prof.dr Dejan Marković

Predavanje/Diskusija

Regenerativna endodontska terapija- nova dostignuća i izazovi

16:30-16:45

Kratka pauza za odmor

 

 

16:45-17:30

Hirurgijaisrodnegrane

usmene prezentacije originalnih radova

 

17:30-18:00

Hirurgijaisrodnegrane

poster prezentacije originalnih radova

 

18:00-18:45

Stomatologija

usmene i poster prezentacije originalnih radova

 

18:45

Dodela sertifika. Svečano zatvaranje

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, radugrupiitd.

SPISAK PREDAVAČA  (zvanje, imeiprezime, institucijaukojojradi)

Predavači po pozivu:

 1. Prof.dr Ivan Stefanović. profesor, specijalista  oftalmologije. Medicinski fakultet  u Beogradu. Uža naučna oblast:  oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika u oftalmologiji. TEMA: VITREORETINALNA HIRURGIJA – DANAS
 2. Prof. dr Aleksandar Milošević. profesor, lekar specijalista urologije. Specijalistička ordinacija za urologiju „Polimedik“.Beograd. Srbija. Uža naučna oblast: seksologija- andrologija. TEMA: Savremeni aspekti lečenja seksualne disfunkcije kod muškaraca.
 3. Prof dr sc med VLADIMIR ĆUK. Specijalista hirurg, Direktor klinike, Šef pradmeta Hirurgija. Hirurška klinika, KBC Zvezdara .Stomatološki fakultet u Beogradu Klinika za hirurgiju „Nikola Spasić“ KBC Zvezdara. Uža naučna oblast: Opšta hirurgija, Kolorektalna hirurgija. TEMA: : „HEMOROIDALNA BOLEST-DANAS I OVDE“
 4. Prof dr Paja Momčilov. u penziji, specijalista  ginekologije i akušerstva. ginekolog, u penziji od 2013.Radio  na Institutu za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu, do odlaska u penziju (2013.).  Bio zaposlen i na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao asistent za predmet Ginekologija sa akušerstvom od 1981. do 2013. godine. Uža naučna oblast: akušerstvo i ginekologija. TEMA: Sudsko-medicinski problemi u akušerstvu.
 5. Prof.dr Janko Đurić.. Redovni profesor. Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Kliničko bolnički centar Kragujevac. Uža naučna oblast: Ginekologija i akušerstvo. TEMA: INDIKACIJE I OPERATIVNE TEHNIKE KOD CARSKOG REZA
 6. Prof. dr Dimitrije Segedi; Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji .Poliklinika „SELEKTA“; Novi Sad. Uža naučna oblast: Ginekologija i akušerstvo: operativna ginekologija, onkologija, ginekološka urologija. TEMA: Postupak lekara kada je protiv njega potignuta tužba.
 7. Prim. dr Vera Najdanović-Mandić. Primarijus ginekologije i akušerstva. Zdrastveni Centar Zaječar, Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena. Uža naučna oblast: ginekologija i akušerstvo. TEMA: SKRINING PROFIL ŽENA OBOLELIH OD INOPERABILNOG RAKA GRLIĆA MATERICE U ZAJEČARU.
 8. Prof. dr Goran Jovanović. Redovni profesor. Medicinski fakultet, Niš. Uža naučna oblast: Oralna hirurgija. TEMA: Ugradnja implanata za nadoknadu zuba i u sveže ekstrakcione rane
 9. Prof.dr Ivica Z. Stančić, redovni profesor.Stomatološki fakultet Beograd, Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast:  TEMA: ESTETSKE ZAKONITOSTI U PROTETSKOJ REHABILITACIJI PACIJENATA STARIJE DOBI
 10. Prof. dr Rade S. Živković. Vanredni profesor. Stomatološki fakultet Beograd Klinika za stomatološku protetiku. Uža naučna oblast: Stomatološka protetika TEMA: Mogućnosti savremene stomatologije u zbrinjavanju abrazije zuba.
 11. Prof.dr Dejan Marković. Redovni profesor. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Uža naučna oblast: Dečija i preventivna stomatologija; Stomatološko zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama  TEMA: Regenerativna endodontska terapija- nova dostignuća i izazovi

 

16. XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI III DAN «KONZERVATIVNA I PREVENTIVNA MEDICINA-SAVREMENI ASPEKTI 2018.»

Subota,12 maj,2018. godine, DZ ZC Zaječar (satnica, teme i predavači)

satnica

Tema

 

Predavači

08:00-09.00

Registracija učesnika

 

 

09:00-09.30

SVEČANO OTVARANjE

 

 

09.30-09.50

Invazivni funkcionalni parametri kao pomoć  u izvodjenju perkutanih  koronarnih intervencija

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Branko Beleslin

09.50-10:10

Neinvazivne metode u dijagnostici angine pectoris: Savremeni stavovi i mogucnosti

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prof. dr Ana Đorđević Dikić

10:10-10:30

Kardiomagnetna rezonanca u proceni revaskularizacionog efekta kod bolesnika sa koronarnom bolešću - pitanja i odgovori 

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Ass dr sc med Marija Zdravković

10:30-10:50

Indikacije i značaj  transezofagealne, strejn  i  trodimenzionalne ehokardiografije u svakodnevnoj kliničkoj praksi

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prim dr sc med Dušan Bastać

10:50-11:10

TIMOČKA MREŽA ZBRINJAVANJA PACIJENATA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA

predavanje

Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov FACC

11:10-11:35

DISKUSIJA  SA PREDAVAČIMA ADULTNIM KARDIOLOZIMA

diskusija

 

11:35-11:50

Pauza

 

 

11:50-12:10

SKRINING UROĐENIH SRČANIH MANA PRIMENOM PULSNE OKSIMETRIJE

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva ,

Prof. dr Vladislav Vukomanović

12:10-12:30

Tradicionalni i netradicionalni kardiovaskularni faktori rizika u detinjstvu

predavanje

Prof. dr.Bojko  B. Bjelakovic

12:30-12:50

Kritične urođene srčane mane

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Asist. dr sci. med. Sergej Prijić

12:50-13:15

DISKUSIJA  SA PREDAVAČIMA PEDIJATRIMA KARDIOLOZIMA

diskusija

 

13:15-14:00

Pauza. koktel

 

 

14:00-14:20

Tularemija od 2000 godine do danas

Predavanje

Dr sci. med. Marina Đorđević- Spasić

14:20-14:40

HIPERPROLAKTINEMIJA

predavanje/vežbe,diskusija

Prim. Dr sci. Med. Dr Aleksandar Aleksić

14:40-15:00

SUBKLINIČKI HIPOTIROIDIZAM – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE DILEME

predavanje/vežbe,diskusija

Prim. dr sc. med. Željka Aleksić

15:00-15:20

Infekcija   bakterijom Helicobacter pylori – od inflamacije  do neoplazme

predavanje

Mr sci med dr Zoran Joksimović

15:20-15:40

Dr sci. med. Marina Đorđević- Spasić;

Prim. Dr sci. Med. Dr Aleksandar Aleksić; Prim. dr sc. med. Željka Aleksić; Mr sci med dr Zoran Joksimović

diskusija

 

15:40-16:00

Pauza

 

 

16:00-16:20

UMETNOST DOJENJA

predavanje

Prim. dr Bojana Cokić

16:20-16:40

Značaj zdrave hrane i fizičke aktivnosti u prevenciji i lečenju pojedinih faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja kod dece i mladih

predavanje/prikaz kliničkih slučajeva

Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković

16:40-17:40

 

usmeneprezentacije originalnih radova

 

17:40-18:30

 

posterprezentacije originalnih radova

 

18:30

Dodelasertifika. Svečanozatvaranje

 

 

 SPISAK PREDAVAČA (zvanje, imeiprezime, institucijaukojojradi)

 1. Prof. dr Branko Beleslin. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija. Profesor na predmetu Interna medicina, nastavna baza Klinika za kardiologiju KCS. Šef odseka za naučno-istraživački rad i edukativnu delatnost. Načelnik odeljenja za funkcionalnu dijagnostiku i hemodinamiku. Uža naučna oblast:Kardiologija, TEMA: Invazivni funkcionalni parametri kao pomoć u izvodjenju perkutanih  koronarnih intervencija
 2. Prof. dr Ana Đorđević Dikić, Vanredni profesor. Klinika za kardiologiju KCS.Beograd. Uža naučna oblast:Kardiologija,TEMA: Neinvazivne metode u dijagnostici angine pectoris: Savremeni stavovi i mogucnosti
 3. Ass dr sc med Marija Zdravković. Specijalista interne medicine, kardiolog, na odeljenju kardiologije sa posebnim delom radnog vremena za rad na CT-u i CMR koronarnih arterija. KBC „ Bežanijska kosa“, Autoput bb, 11000 Beograd. Uža naučna oblast:Kardiologija. TEMA: Kardiomagnetna rezonanca u proceni revaskularizacionog efekta kod bolesnika sa koronarnom bolešću - pitanja i odgovori
 4. Prim dr sc med Dušan Bastać,lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka . Internistička ordinacija “ Dr Bastać“Ul Kosančićev venac br 16.19000 Zaječar . Uža naučna oblast: Kardiologija.TEMA: Indikacije i značaj transezofagealne, strejn  i  trodimenzionalne ehokardiografije u svakodnevnoj kliničkoj praksi
 5. Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov FACC . Interna medicina; Magistar kardiologije. Šef Odeljenja invazivne kardiologije  ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje Uža naučna oblast:Kardiologija.TEMA:TIMOČKA MREŽA ZBRINJAVANJA PACIJENATA SA AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA.
 6. Prof. dr Vladislav Vukomanović. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“. Uža naučna oblast: kardiologija. TEMA: SKRINING UROĐENIH SRČANIH MANA PRIMENOM PULSNE OKSIMETRIJE
 7. Prof. dr.Bojko B. Bjelakovic M.D. PhD. Vanredni profesor. Klinički Centar Niš - Dečija Intena Klinika. Uža naučna oblast: Pedijatrija, Kardiologija. TEMA: Tradicionalni i netradicionalni kardiovaskularni faktori rizika u detinjstvu
 8. Asist. dr sci. med. Sergej Prijić. Doktor medicine, specijalista pedijatrije, doktor nauka, asistent medicinskog faulteta u Beogradu. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije «Dr Vukan Čupić». Uža naučna oblast: Pedijatrija, kardiologija TEMA. „Kritične urođene srčane mane“
 9. Dr sci. med. Marina Đorđević- Spasić. Klinika za infektivne bolesti, Klinički centar Niš. Uža naučna oblast: Infektivne bolesti. TEMA: Tularemija od 2000 godine do danas
 10. Prim. Dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić. Internista endokrinolog, doktor medicinskih nauka,primarijus,magistar endokrinolgije Internistička služba,ZC Zaječar. Visoka medicinska škola strukovnih studija,Ćuprija Uža naučna oblast: endokrinologija. TEMA:. HIPERPROLAKTINEMIJA.
 11. Prim. dr sc. med. Željka Aleksić, MD, MSc, PhD . Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb,Služba za nuklearnu medicinu. Uža naučna oblast: Endokrinologija, tiroidologija .TEMA: SUBKLINIČKI HIPOTIROIDIZAM – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE DILEME
 12. Mr Sc Zoran Joksimović. Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka. Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor. Uža naučna oblast: Interna medicina, gastroenterologija.TEMA: Infekcija bakterijom Helicobacter pylori – od inflamacije  do neoplazme
 13. Prim. dr Bojana Cokić.Pedijatar. Dečije odeljenje ZC Zajecar, Rasadnicka bb. Uža naučna oblast: Klinička genetika.- Neonatologija TEMA: UMETNOST DOJENJA
 14. Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog; Dečije odeljenje ZC Zajecar, Rasadnicka bb. Uža naučna oblast: Pedijatrijska endokrinologija TEMA: Značaj zdrave hrane i fizičke aktivnosti u prevenciji i lečenju pojedinih faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja kod dece i mladih

 

17. POZIVNO PISMO SPONZORIMA XXXVII TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

Ponuda za sponzorstvo

 


Predsednik Naučnog odbora: Prim dr sc med Dušan Bastać

Predsednik Organizacionog odbora: Prim mr sc med Bratimirka Jelenković

U Zaječaru: 14.01.2018. godine