Stabilna koronarna bolest u svakodnevnoj praksi

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u SUBOTU, 10. februara 2018. u 12 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,

održati KE u okviru udruženja PISMENI TEST PROVERE ZNANJA:
„Stabilna koronarna bolest u svakodnevnoj praksi "

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
AUTOR TESTA:
Prim. Dr Sc  Dr Med Dušan Bastać. lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija “ Dr Bastać“Ul Kosančićev venac br 16. 19000 Zaječar

*NAPOMENA: TEST JE PRVI PUT ODRŽAN: 05. aprila 2017. u 14 časova u Amfiteatru DZ u Zaječaru

 

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama dva sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs; www.tmg.org.rs) pre termina održavanja testa. 
Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2 sata ( sa dve pauze od 15 minuta) i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata.
Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). 
Broj pitanja u TESTU: 50

Program kontinuirane edukacije:.
Predavanje pre TESTA traje2 sata i sa 2 pauze od po 15minuta  (koja ne ulazi u to vreme).Nakon toga IŠČITAVANJE LITERATURE traje 1 sat.  Dužina trajanja rešavanja testa: 2 sata . vreme za rešavalje TESTA
Ukupno vreme za TEST ( predavanje+ iščitavanje literature+ rešavanje, bez pauza ) iznosi 5 sati

Satnica

 

Tema

Metod obuke*

Predavač

12.00 h i -13.00 h

1 sat

Stabilna koronarna bolest u svakodnevnoj praksi  "

predavanje

Prim. Dr Sc  Dr Med Dušan Bastać

13.00 h i -13.15 h

15 minuta

PAUZA

 

 

13.15 h-14.15 h

1 sat

Stabilna koronarna bolest u svakodnevnoj praksi  "

  predavanje

Prim. Dr Sc  Dr Med Dušan Bastać

14.15 h-14.30 h

15 minuta

PAUZA

 

 

14.30 h-15.30 h

1 sat

Iščitavanje literature „ Stabilna koronarna bolest u svakodnevnoj praksi  "

 

 

15.30 h-17.30 h

2 sata

REŠAVANJE TESTA

 

 

17.30 h-18.00 h

30 minuta

Podela POTVRDA O UČEŠĆU

 

 

 

*Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora  (odnosno od 50 pitanja treba da ima na 30 pitanja tačne odgovore )

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU UČESNIKA ZA REŠAVANjE TESTA

  1. Montalescot G, Sechtem U. et all: 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. European Heart Journal 2013;34: 2949-3003.( http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/34/38/2949.full.pdf)
  2. Tarkin JM, Kaski JC.:Pharmacological treatment of chronic stable angina pectoris. Clin Med. 2013;13(1):63-70.( http://www.clinmed.rcpjournal.org/content/13/1/63.long)
  3. Phillips LM, Hachamovitch R, Maron DJ et all :Lessons learned from MPI and physiologic testing in randomized trials of stable ischemic heart disease: COURAGE, BARI 2D, FAME, J Nucl Cardiol. 2013;20(6):969-75. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3954506/)
  4. Pursnani S, Korley F, Gopaul R, Kanade P, Chandra N, Shaw RE, Bangalore S.: Percutaneous coronary intervention versus optimal medical therapy in stable coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Circ Cardiovasc Interv. 2012;5(4):476-90. (http://circinterventions.ahajournals.org/content/5/4/476.long )
  5. Gerald F. Fletcher et all: Exercise Standards for Testing and Training. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2013;128:873-934.( http://circ.ahajournals.org/content/128/8/873)
  6. StephanWindecker et al :2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization.The Task Force on Myocardial Revascularization of the EuropeanSociety of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal Advance Access published September 10, 2014. http://www.sbccv.org.br/medica/imagebank/2014-ESC-EACTS-Guidelines-on-Myocardial-Revascularization.pdf
  7. Bastać D., Hadži-Tanović V., Mangovski Lj. i saradnici: Domaći kurs prve kategorije: „STABILNA KORONARNA BOLEST -ŠTA NOVO DONOSI EVROPSKI VODIČ 2013 "-ZBORNIK SAŽETAKA,SLD - Podružnica Zaječar SLD, 12. 04. 2014. (sldzajecar.org.rs )

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama dva sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs; www.tmg.org.rs) mesec dana pre termina održavanja testa.

 

1.Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar
19000 Zaječar, Rasadnička b.b.

Web adresa: www.sldzajecar.org.rs. E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com

2. Timočki medicinski glasnik. ISSN 0350-2899 početna godina 1976.

Adresa Zdravstveni centar Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar

izdavač Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar referisan u DOAJ

 

Web adresa: www.tmg.org.rs

 

Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2 sata ( sa dve pauze od 15 minuta) i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata.

Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako  ima više od 60 % tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na 30 pitanja tačne odgovore)


TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-489/2017-01.. Datum: 03.03.2017. godine. Evidencioni broj: A-1-1029/17 (red 84)
Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
Cena KME
- za članove SLD sastanak je 500,00 dinara
- za ostale 1.000,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 5 sati

Prijava za TEST:

Preuzmite prijavu

Prijave slati na sld.podruznicazajecar@gmail.com  zaključno sa 08.02.2018. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570