Radovi naših članova objavljeni u časopisu HEKTOEN INTERNATIONAL