Redovna godišnja skupština SLD podružnica Zaječar 2018. godine

NOVI TERMIN petak 21. decembar 2018. godine u 13 časova u Amfiteatru Doma zdravlja

S obzirom da pri prvom pozivu za REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD) nije ostvaren kvorum prema statutu

ponovo se zakazuje:
REDOVNA GODIŠNJA  SKUPŠTINA Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva

Poštovani Članovi Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD) Obaveštavamo Vas da će se u petak 21.decembra 2018. godine u 13 časova u Amfiteatru Doma zdravlja održati REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

Predlog dnevnog reda:
1. Izveštaj Predsedništva Podružnice o aktivnostima u 2018. godini. Plan i program rada Podružnice u 2019 godini
Predsednik Naučnog odbora Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

Predsednik Predsedništva Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

 1. Finansijski izveštaj za 2018. godinu. Finansijski plan za 2019. godinu.
  Predsednik Predsedništva Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
  3. Izveštaj Uredništva Timočkog medicinskog glasnika o aktivnostima u 2018. godini.
  Glavni urednik: - Prim Dr sci. med Dušan Bastać
  4. Davanje predloga za godišnja priznanja SLD. Pravilnik o dodeljivanju godišnjih nagrada i drugih priznanja Srpskog lekarskog društva (Preuzeto sa sajta Srpskog lekarskog društva: www.sld.org.rs/sr/pocetna.asp) dostupne na Web adresi je:www.sldzajecar.org.rs.
  5. Razno

Članovi Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)
Predsednik Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)
dr Bratimirka Jelenković
U Zaječaru 19. 09. 2017.godine

Izvod iz STATUTA SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR (dostupno na sajtu www.sld.org.rs).
Najviši organ upravljanja podružnice je Skupština Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Sednicu skupštine saziva predsednik Predsedništva Podružnice, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Svi članovi Skupštine moraju pravovremeno, a najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine da na odgovarajući način budu obavešteni o održavanju sednice Skupštine (pismeno, elektronskom poštom, telegramom, telefonom, javnim oglasnom u sredstvima javnog informisanja). Skupština punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova Skupštine. Ukoliko na sednici Skupštine ne bude ostvaren kvorum, u drugom sazivu sednica Skupštine će se održati, bez obzira na nepostojanje kvoruma i punovažno odlučivati prostom većinom prisutnih članova.