Hromozomske bolesti - kliničke osobenosti i dijagnoza sa posebnim osvrtom na incidenciju u opštini Zaječar

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak 4.6.2019 u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Hromozomske bolesti - kliničke osobenosti i dijagnoza sa posebnim osvrtom na incidenciju u opštini Zaječar”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim. dr Bojana Cokić Dečije odeljenje Zdravstveni centar Zaječar.

Program stručnog sastanka:

Satnica

ОD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:30-14:30

HROMOZOMOPATIJE

predavanje

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

14:30-15:30

Prikaz dece i mladih sa čestim HROMOZOMOPATIJAMA

rešavanje kliničkih problema

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  . 153-02-449/2019-01.. Datum 04.03.2019. godine. Evidencioni broj: A-1-813/19. (red 451)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: za članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 03.06.2019. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com