Organizovano slanje kopija stečenih potvrda o učešću na KE za 2019. godinu

Zainteresovanim doktorima medicine:

Organizovano prikupljanje i slanje kopija stečenih potvrda o učešću na KME za 2019. godinu obaviće se u periodu od 12.11.2019. do 27.11.2019. godine, svakim radnim danom u vremenu od 12-13 h u prostorijama Pedijatrijske službe (Dečije odeljenje) ZC Zaječar.

Molimo sve zainteresovane doktore medicine za ovaj način slanja, da kopije stečenih potvrda o učešću na KME u 2019. godini donesu zapakovane u koverte sa čitko ispisanim ličnim podacima. Koristilo bi da se u službama obavi prethodno sakupljanje potvrda o učešću.
Nakon predviđenog roka obaviće se slanje kopija stečenih potvrda Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju u Nišu. 
Lekari mogu kao i do sada da kopije stečenih potvrda o učešću na KME u 2019. godini direktno dostave na adresu sedišta Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju u Nišu.

Predsednik SLD Podružnica Zaječar

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković 
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com; bratimirkajelenkovic@gmail.com Telefon: 062/80-39-570 

U Zaječaru 17.11.2019. godine