Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju miokarditisa

Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju miokarditisa

 Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 13.11.2019. u 18 časova u BIBLIOTECI  Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju miokarditisa”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 
Predavač: Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspecijalista Kardiolog, Internistička ordinacija Dr Bastać, Kosančićev venac br 16 , 19000 Zaječar

 Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00-19:30

Savremeni trendovi   u dijagnostici i lečenju miokarditisa-

predavanje

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

19:30-20:00

Savremeni trendovi   u dijagnostici i lečenju miokarditisa--

rešavanje kliničkih problema

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 *NAPOMENA: SS je prvi put održan u sredu, 20.02.2019. u 17  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj:153-02-3135/2018-01.Datum:19.11.2018.godine. Evidencioni broj:  А-1-2885/18 (red 263).  MB: 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: za članove SLD- 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. 
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 12.11. 2019. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com