Sinkope u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u subotu 24.aprila 2021. (subota) u 11 časova u Zaječaru, održati ostali nacionalni seminar:
  „ Sinkope u svakodnevnoj kliničkoj praksi”

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Poštovani registracija učesnika je završena 23.03.2021 u 16 časova.

  1. Prim. Dr Sci med MrSc Dr med DušanBastać, specijalista Internista , subspecijalistakardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.Uža naučna oblast:Kardiologija
  2. Dr Brankica Vasić,pedijatar.Dečiji dispanzer.ZC Zaječar.
  3. Ljiljana Tešanović,psiholog,porodični psihoterapeut. Tehnička škola Zaječar.

 

PROGRAM

Satnica

Tema

Metodobuke*

Predavač

11.00-11.30

Sinkope uopšteno: definicija, etiopatogeneza dijagnoza i prinipi terapije

predavanje

Prim. dr sc med Dušan Bastać

11.30-12.00

Sinkope kod dece i adolescenata

predavanje

Dr Brankica Vasić

12.00-12.30

Psihogene sinkope i pseudosinkope

predavanje

LJiljana Tešanović

12.30-13.00

Kardiogene  sinkope

predavanje

Prim. dr sc med Dušan Bastać

13.00-14.10

DISKUSIJA

Diskusija

Moderatori:  Prim. dr sc med Dušan Bastać. Dr Brankica Vasić I Ljiljana Тešanović

14:10-14:25

Test

 

 

14:25

Zatvaranje seminara

 

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Seminar je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-01-00071/2021-01.Datum: 01.03.2021. godine. Evidencioni broj: А-1-337/21 ( red 68)

Na osnovu ove odluke učesnik Seminara dobija 4 boda, predavač 8 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Stomatolozi, Biohemičari ,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KME: za članove SLD, 500,00 dinara, za ostale 1.000,00 dinara. Trajanje nastave u satima: 3 sata i 25 minuta. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 90
Registrujte se za učešće…

Prijava za seminar: zaključno sa 22.03.2021. godine u 10 h,odnosno do 90 učesnika.Organizator će objaviti kada je popunjen broj učesnika. U slučaju većeg interesovanja seminar će biti održan u drugom terminu !!!
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com, bratimirkajelenkovic@gmail.com

NAPOMENA:Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" 
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.

SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 24.04.2021. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za seminar

 

Povezivanje

Simpozijum se održava on-line u vidu vebinara. Potrebno je imati Kompjuter (desktop ili laptop) sa internet vezom ili smart telefon sa internet vezom.

Link za povezivanje dobićete na mejl adresu (koju ste napisali pri prijavljivanju) 24 časa pre početka simpozijuma. Dovoljno je da budete na netu 15 minuta pre početka.

Sajt Podružnice zaječar SLD-a za registraciju i detaljnija uputstva za povezivanje i praćenje: (http://www.sldzajecar.org.rs/).