PISANI TEST PROVERE ZNANJA.Aritmije - dijagnostika i terapija

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u SUBOTU, 04.decembra 2021. u 08 časova u Sali "Kalna", Hotel "Stara planina",

održati KE u okviru udruženja PISANI TEST PROVERE ZNANJA:

 Aritmije - dijagnostika i terapija

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs)
Suorganizator:- Udruženje ZASINK

AUTOR TESTA:

Prim dr sc med Vladimir Mitov, FACC 

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;)

Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2h i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata. Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). Broj pitanja u TESTU: 50

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA

  1. Hindricks G., Potpara T., Dagres N., et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC
  2. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et all. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. European Heart Journal (2019) 00, 165.
  3. Steffel J, Verhamme P, Potpara T. Et al. The 2018 EHRA Practical Guide on the use of NOAC in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal (2018) 39, 1330–1393.
  4. Kusumoto FM., Schoenfeld MH., at al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. JACC VOL. 74, NO. 7, 2019.:e51 – 156.
  5. Al-Khatib SM., Stevenson WG., Ackerman MJ., et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. JACC VOL. 72, NO. 14, 2018.:e91 – 220.
  6. Silvia G. PrioriG., Lundqvist C. B., Mazzanti A., et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal (2015) 36, 2793–2867.
  7. Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P., et al.  2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. TheTask Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/eht150.2013;1-49.

 

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;) pre termina održavanja testa.

 

Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.19000 Zaječar, Rasadnička b.b.Web adresa: www.sldzajecar.org.rsE-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com.Suorganizator:Udruženje ZASINK. Predsednik Udrženja ZASINK Prim dr sc med Vladimir Mitov, FACC .  Šef Odeljenja Invazivne kardiologije Zaječar.

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-01-00333/2021-01  Datum: 16.08.2021 . godine. Evidencioni broj: A-1-1173/21 ( red 44 Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupaLekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KE: Članovi SLD 1000,00 dinara,ostali učesnici 2.000,00 dinara !!!
Prijava za TEST: Preuzmite prijavu

Prijave slati  zaključno sa 01.12.2021.godine u 15 h.

Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.combratimirkajelenkovic@gmail.com. Telefon: 062/80-39-570 . Odeljenje Invazivne kardiologije Rasadnička bb, Zaječar: angiosala.zajecar@gmail.com 

 

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" .Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija.TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 04.12.2021. Poziv na broj- Vaš broj licence Prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za seminar

 


Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570

Udruženej ZASINK
Predsednik Udruženja ZASINK
Prim dr sc med Vladimir Mitov, FACC