XLI Timočki medicinski dani

26.-28.maj 2022. godine (četvrtak,petak,subota) u Zaječaru.

Način održavanja-HIBRIDNI ( UŽIVO I ON LAJN u vidu vebinara korišćenjem zum platforme.

Povezivanje: Simpozijumi se održavaju i on-line u vidu vebinara. Potrebno je imati Kompjuter (desktop ili laptop) sa internet vezom ili smart telefon sa internet vezom.Registrovani učesnice će dobiti detaljna uputstva i mogućnost probe konekcije !!!

Zlatni sponzor svakog pojedinačnog simpozijuma


Bitni datumi:

21. maj 2022.

Rok za prijavu radova (uputstvo za pisanje sažetka)

PROGRAM

23. maj 2022.

Obaveštenje o prihvatanju radova

Prijavite se ovde

23. maj 2022.

Rok za prijavljivanje učešća

Uplatnica

23. maj 2022.

Drugo obaveštenje

 

Svečana večera je planirana za petak 27. maj  2022. godine od 20 sati u ugostiteljskoj radnji rb NAŠA KAFANA Zaječar LJUBE NEŠIĆA 107.
Karte za svečanu večeru su 2.200,00 dinara i nisu uračunate u kotizaciju.

 

XLI TMD   

RB

Datum,dan

Satnica

Vrsta edukacije

TEMA

 

26.5.2022.

četvrtak

08:00-08:30

Svečano otvaranje

 

1

26.5.2022.

četvrtak

08:30-14:30

Nacionalni simpozijum

41. timočki medicinski dani, "Preventivna medicina - savremeni aspekti" Zaječar 2022.

2

26.5.2022 četvrtak

16:00-18:10

Ostali nacionalni seminari

Problemi zdravlja mladih.

3

27.5.2022

petak

09:00-14:30

Nacionalni simpozijum

Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama - 2022.

4

27.5.2022.

petak

16:30-19:30

Ostali nacionalni seminari

Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji, Zaječar 2022.

5

28.5.2022.

subota

09:00-15:15

Nacionalni simpozijum

Dijagnostika i konzervativna medicina - Povratak na osnove kliničke medicine 2022.

6

28.5.2022.

subota

16:15-19:35

Ostali nacionalni seminari

Ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji od 7intrauterinog perioda do menopauze i skrinig raka grlića materice

 

 Sa srdačnim pozdravima,

 

Ispred Naučnog odbora XL Timočkih medicinkih dana

Prim Dr Sc Dr med Dušan  FESC  

specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

Glavni i odgovorni urednik "Timočkog medicinskog glasnika"

Predsednik Naučnog odbora Timočkih medicinskih dana

Podpredsednik Podružnice SLD Zaječar

 

019/432333, 063/402396

dusan.bastac@gmail.com;dbastac.ordinacija@gmail.com

 

 

Ispred Organizacionog odbora XL Timočkih medicinkih dana

Prim   Mr  Sc  Dr  Bratimirka Jelenković,pedijatar endokrinolog.ZC Zaječar

Kontakt:062 803 9570 bratimirkajelenkovic@gmail.com , mejl . sld.podruznicazajecar@gmail.com

 

Zaječar,01.05.2022.godine

Program XL Timočkih medicinskih dana

Akreditacija kod ZS Srbije

 1. Timočki medicinski dani 26.-28.maj 2022. godine (četvrtak,petak,subota)

Republika Srbija. ZDRAVSTVENI SAVET. Broj: 153-01-/2022-01. Datum: 07.03.2022 . godine B e o g r a d

 

Vrsta edukacije /

Evidencioni broj

Cena u din

(za članove SLD)

Prvi datum i mesto održavanja

*

Tema

Trajanje

€€

1

Nacionalni simpozijum /

A-1-388/22/26

2.500

(1.500)

26.5.2022

200

41. timočki medicinski dani, "Preventivna medicina - savremeni aspekti" Zaječar 2022.

6:25

8

4

2

Ostali nacionalni seminari /

A-1-351/22/67

2.000

(1.000)

26.5.2022

250

Problemi zdravlja mladih

3:45

8

4

3

Nacionalni simpozijum /

A-1-391/22/29

2.500

(1.500)

27.5.2022

270

Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama - 2022.

7:10

8

4

4

Ostali nacionalni seminari /

A-1-348/22/64

2.000

(1.000)

27.5.2022

220

Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji, Zaječar 2022.

3:45

8

4

5

Nacionalni simpozijum /

A-1-387/22/25

2.500

(1.500)

28.5.2022

200

Dijagnostika i konzervativna medicina - Povratak na osnove kliničke medicine 2022.

7:00

8

4

6

Ostali nacionalni seminari /

A-1-350/22/66

2.000

(1.000)

28.5.2022

220

Ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji od 7intrauterinog perioda do menopauze i skrinig raka grlića materice

5 sati 0 min

8

4

MB 07010940. Broj bodova za usmenu prezentaciju-7 Broj bodova za poster prezentaciju-5 Napomena- Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora). *Maksimalni broj učesnika*€ Broj bodova za predavača. €€ Broj bodova za pasivno učešće

KOTIZACIJA ZA SVAKI SIMPOZIJUM PONAOSOB

XLI TMD   

RB KE

Cena KE (ČLAN SLD)

Cena KE

Datum,dan

Satnica

Vrsta edukacije

TEMA

1

1.500,00 din

2.500,00 din

26.5.2022.

četvrtak

08:30-14:30

Nacionalni simpozijum

41. timočki medicinski dani, "Preventivna medicina - savremeni aspekti" Zaječar 2022.

2

1.000,00 din

2.000,00 din

26.5.2022 četvrtak

16:00-18:10

Ostali nacionalni seminari

Problemi zdravlja mladih.

3

1.500,00 din

2.500,00 din

27.5.2022

petak

09:00-14:30

Nacionalni simpozijum

Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama - 2022.

4

1.000,00 din

2.000,00 din

27.5.2022.

petak

16:30-19:30

Ostali nacionalni seminari

Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji, Zaječar 2022.

5

1.500,00 din

2.500,00 din

28.5.2022.

subota

09:00-15:15

Nacionalni simpozijum

Dijagnostika i konzervativna medicina - Povratak na osnove kliničke medicine 2022.

6

1.000,00 din

2.000,00 din

28.5.2022.

subota

16:15-19:35

Ostali nacionalni seminari

Ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji od 7intrauterinog perioda do menopauze i skrinig raka grlića materice

               

 

Učesnici (članovi SLD) koji žele da učestvuju na svim simpozijumuma i semirarima u okviru 41.TMD uplaćuju ukupno 6.000,00 dinara

Učesnici (koji nisu članovi SLD) koji žele da učestvuju na svim simpozijumuma i semirarima u okviru 41.TMD uplaćuju ukupno 9.000,00 dinara

Učesnici (članovi SLD) koji žele da učestvuju na ukupno tri  simpozijuma i seminara u okviru 41.TMD uplaćuju ukupno 3.000,00 dinara

Učesnici (koji nisu članovi SLD) a koji žele da učestvuju na ukupno tri  simpozijuma i seminara u okviru 41.TMD uplaćuju ukupno 5.000,00 dinara

Učešće na pojedinačnim seminarima i simpozijumima uplaćuje se po ceni koja je navedena u tabeli

Ispred Organizacionog odbora XL Timočkih medicinkih dana

Prim   Mr  Sc  Dr  Bratimirka Jelenković,pedijatar endokrinolog.ZC Zaječar

Kontakt:062 803 9570 bratimirkajelenkovic@gmail.com , mejl  sld.podruznicazajecar@gmail.com. Zaječar,01.05.2022.godine

*Samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka (15.05.2022.) i popunjavanja predviđenog broja polaznika

Rok za uplatu kotizacije:20.maj 2022.

Opšte Informacije

Način održavanja-ON LAJN u vidu vebinara korišćenjem zum platforme.

Prijavljivanje i registracija

Prijavljivanje se vrši do 15.05.2022. godine.

Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zaječar.

 

Prijavite se za učešće

(primer uplatnice)

 

Kada kotizaciju uplaćuje sponzor obavezno je poslati i sledečće podatke

Za plaćanja na osnovu fakture molimo upišite sledeće podatke

Naziv ustanove (firme):

Adresa:

Matični broj:

PIB:

Kontakt telefon:

FAKS:

Poreski obveznik:                DA                                   NE 

Uplatu možete izvršiti preko bilo koje poslovne banke ili pošte opštom uplatnicom. Naziv primaoca: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"         Adresa: Rasadnička b.b., 19000 Zaječar, Srbija.Iznos (npr.): 1500,00 dinara     Tekući Račun: 205-0000000167929-22.      Poziv na broj: - Vaš broj licence  Svrha uplate: Kotizacija za simpozijum “XLI Timočke medicinske dane” (navedite broj KE)

 

     

OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća

Prijavljevanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počeće od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zaječar .Krajni rok za prijavljivanje je 15. maj 2022.. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE ( o čemu će na vreme biti obavešteni zainteresovani).

 

Uputstvo autorima

 

Preuzmite uputstvo za pisanje sažetka

PLENARNA PREDAVANJA: do 15 minuta po predavanju

USMENE PREZENTACIJE: Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.

Pozivaju se učesnici da svoje radove  pošalju sa temama koje su zastuplejne na svih pet simpozijuma XL Timočkih medicinskih dana.

Tematske oblasti za svaki simpozijum posebno prema tematici:

 1. Javno zdravlje i preventivna medicna
 2. Dijagnostika
 3. Konzervativna medicina
 4. Hirurgija i srodne grane
 5. Stomatologija
 6. Kazuistika
 7. Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva.

 
Uputstvo za pisanje sažetka

 • Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
 • U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
 • Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
 • Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
 • Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm, maksimum 500 reči.
 • Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti autore.

Radove slati na mejl adresu:  timockidani2022@gmail.com U slučaju da u roku od tri dana ne dobijete povratnu informaciju o prijemu sažetka molimo javite se osim ove i na adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Autori radova takođe treba da popune prijavu za učešće na XXXVII Timočkim medicinskim danima.

 

Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XLTimočkih medicinskih dana.

Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.

 

Napomena: Način održavanja-UŽIVO ili ON LAJN u vidu vebinara korišćenjem zum platforme.Predlažemo da vaše prezentacije budu snimljene pre izlaganja. Diskusija na kraju sesija. O terminu izlaganja bićete obavešteni u Finalnom programu.

POSTER PREZENTACIJE:

Posteri će biti prikazani on lajn u trajanju od pet minuta i diskusijom do dva minuta..Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Tehničke propozicije za izradu Vašeg postera:

 1. Naslov rada
 2. Ime(na) autora
 3. Ustanova/organizacija
 4. Kontakti
 5. Ključne reči (do 3)
 6. Koristite jasno čitljiv font: Times New Roman, Arial ili Helvetica

Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timočkih medicinskih dana

 

AD MANUM MEDICI  XIV

Konkurs

 

Članovi Organizacionog Odbora

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Prim mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar. Član Predsedništva SLD. - pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje.Ul. Pere Radovanovića E7/19.19 000 Zaječar. Kontakt teelfon: 062 80 39 570. Mejl adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com.; podruznicazajecar@gmail.com
 • Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  Prim.dr sc.med. dr Dušan Bastać, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka, FESC, Evropski specijalisat za hipertenziju, Privatna ordinacija „Dr Bastać“,Zaječar. Telefoni za kontakt i adresa :INTERNISTIČKA ORDINACIJA Dr BASTAĆ. Kosančićev venac 16. 019/432333, 063/402396. . Mejl: bastac@gmail.com;dbastac.ordinacija@gmail.com
 • Dr Brankica Vasić Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - - Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar. Kontak telefon: 062 80 39 582. Mejl: vasicbrankica367@gmail.com.
 • Dr Ljiljana Jovanović Sekretar i blagajnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar:. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000.Ul Nikole Pašića  9/5.Kontak telefon: 062 88 506 20;0641957700. Mejl:  ljiljanaj0104@gmail.com
 • Dr Zoran Jelenkovic Predstavnik SLD Podružnice Zaječar za za Skupštinu  SLD:,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.Ul:  Karadžićeva 2/I-18. Telefon: 019/425844; 064/6133611. Mejl adresa:zoran.jelenkovic@gmail.com
 • Mr sc dr Zoran Joksimović.Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka.Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor.
 • Prim dr sci. med. Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim mr. sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • dr Vera Najdanovic Mandić, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić.Specijalista  opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb. Opšta medicina
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Jović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Zorica Stojadinović, infektolog. Produženo lečenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Ivica Urošević,na specijalizaciji iz mikrobiologije. ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000

Zdravstveni centra Zajecar, Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović, specijalista MFH
 • Direktor Bolnice. Dr Ivica Milosavljević, spec. hirurgije
 • Direktor Doma zdravlja: dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije,

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"

Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja:  Direktor Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Članovi Naučnog Odbora

Predsednik

Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  Prim.dr sc.med. dr Dušan Bastać,  specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka, FESC, Evropski specijalisat za hipertenziju, Privatna ordinacija „Dr Bastać“,Zaječar. Telefoni za kontakt i adresa :INTERNISTIČKA ORDINACIJA Dr BASTAĆ. Kosančićev venac 16. 019/432333, 063/402396. . Mejl: dusan.bastac@gmail.com;dbastac.ordinacija@gmail.com

 

Članovi

 • dr Nebojša Paunković. Ordnacija „Dr Paunkovic“, Zajecar
 • Prim dr sci. med.  Željka Aleksic Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb,Služba za nuklearnu medicinu
 • Prim dr sci. med. Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb;  Decje odeljenje
 • Prim dr sci. med. Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije Specijalistička internistička ordinacija ALEKMED Zaječar
 • Prim mr. sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zajecar  19 000
 • Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim dr sci. med. Biserka Tirmenštajn Janković internista-nefrolog;Magistar nefrologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb Odeljenje hemodijalize
 • Prim mr. sci. med. dr Olica Radovanović specijalista socijalne medicine. Poslediplomske studije na smeru – Demografija -  Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu .Zavod za javno zdravlje «Timok» Zaječar.

Poziv sponzorima Ponuda za sponzorstvo