REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Poštovani Članovi Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD) Obaveštavamo Vas da će se u sredu 23.novembra 2022. godine u 14 časova u Amfiteatru Doma zdravlja održati REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

Predlog dnevnog reda:

  1. Izveštaj Predsedništva Podružnice o aktivnostima u 2020.;2021. i 2022.godini. Plan i program rada Podružnice u 2023.godini. Predsednik Predsedništva Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
  2. Finansijski izveštaj za 2020.;2021. i 2022. godinu. Finansijski plan za 2023. godinu.
    Predsednik Predsedništva Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenkovi
  3. Davanje predloga za godišnja priznanja SLD. Pravilnik o dodeljivanju godišnjih nagrada i drugih priznanja Srpskog lekarskog društva (Preuzeto sa sajta Srpskog lekarskog društva: www.sld.org.rs/sr/pocetna.asp) dostupne na Web adresi je:www.sldzajecar.org.rs.
  4. Razno

Članovi Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)
Sa srdačnim pozdravima,

Predsednik Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

Prim   Mr  Sc  Dr  Bratimirka Jelenković,pedijatar endokrinolog.ZC Zaječar

Kontakt:062 803 9570 bratimirkajelenkovic@gmail.com , mejl . sld.podruznicazajecar@gmail.com

Potpresednik Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

Prim Dr Sc Dr med Dušan  FESC  .specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

Glavni i odgovorni urednik "Timočkog medicinskog glasnika"

Predsednik Naučnog odbora Timočkih medicinskih dana

 019/432333, 063/402396. dusan.bastac@gmail.com;dbastac.ordinacija@gmail.com

Dr Brankica Vasić,pedijatar

Potpresednik Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

Dr Ljiljana Jovanović.

Sekretar Predsedništva Podružnice Zaječar Srpskog lekarskog društva (SLD)

U Zaječaru 13. 11. 2022.godine

Izvod iz STATUTA SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR (dostupno na sajtu www.sld.org.rs).
Najviši organ upravljanja podružnice je Skupština. Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Sednicu skupštine saziva predsednik Predsedništva Podružnice, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Svi članovi Skupštine moraju pravovremeno, a najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine da na odgovarajući način budu obavešteni o održavanju sednice Skupštine (pismeno, elektronskom poštom, telegramom, telefonom, javnim oglasnom u sredstvima javnog informisanja). Skupština punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova Skupštine. Ukoliko na sednici Skupštine ne bude ostvaren kvorum, u drugom sazivu sednica Skupštine će se održati, bez obzira na nepostojanje kvoruma i punovažno odlučivati prostom većinom prisutnih članova.