50 GODINA SLUŽBE ZA PATOLOGIJU ZDRAVSTVENOG CENTRA ZAJEČAR

"Zlatni sponzor" Roche d.o.o. Beograd

 

 Poštovane kolege,

   Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na stručni skup posvećen  jubileju -50.godina od osnivanja Službe za patologiju ZC Zaječar, koji će se održati u petak 22.09.2023. u amfiteatru Doma zdravlja ZC Zaječar, sa početkom u 11:30 h.

 

Organizator: Zdravstveni centar Zaječar

Suorganizatori: Sekcija za patologiju Srpskog lekarskog društva,

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar

PRIJAVNI LIST

Program svečanog dela skupa:

11:30 h-Mini koncert na gitari Konstantin Val-Terliker

11:45 h-Pozdravna reč direktora ZC Zaječar

             Pozdravna reč predsednika Sekcije za patologiju SLD

             Pozdravna reč načelnika Službe za patologiju ZC Zaječar

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

12.00-12.30

Savrementi aspekti i problemi u dijagnostici tumora ženskog reproduktivnog sistema sa posebnim osvrtom na kordinaciju saradnje između patologa i onkoloških konzilijuma.

predavanje

Prof.dr Dejan Oprić

12.30-13.00

" Histopatološki markeri agresivnosti karcinoma prostate"

predavanje

Prof.dr Ljubinka Janković Veličkovič

13.00-13.30

Faktori rizika i epidemiologija limfoma

predavanje

Prof. dr Miljan Krstić

13.30-14.00

"Značaj kliničko-patološke korelacije u dijagnostici kutanih reakcija na lekove"

predavanje

Doc. dr Martina Bosić

14:00

Diskusija

 

 

 

Akreditacija jul 2023. godine. Broj: 153-02-347/2023-01

Datum: 21.08.2023. godine

Tema: 50 godina službe za patologiju ZC "Zaječar" Zaječar 2023

Evidencioni broj A-1-1776/23 (red 172)

Organizator stručnog dela jubileja SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

E-mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com

MB 07010940.Cena KE 0,00 din. Maksimalni broj slušaoca 200

Prvi datum i mesto održavanja 22.9.2023 Zaječar

Tema: 50 godina službe za patologiju ZC "Zaječar" Zaječar 2023

Predavači: prof. dr Ljubinka Janković Veličković, prof. dr Dejan Oprić, prof. dr Miljan Krstić, doc. dr Martina Bosić

Vrsta edukacije Ostali nacionalni seminari

Ciljna grupa Lekari, Farmaceuti. Trajanje u satima 3 sati 10 min. Broj bodova za predavača 8. Broj bodova za pasivno učešće4

 

 Prijavu za stručni skup izvršiti na sajtu SLD Podružnice Zaječar http://www.sldzajecar.org.rs/

 Mejl adrese za kontakt bratimirkajelenkovic@gmail.com;sld.podruznicazajecar@gmail.com;davorshmp@gmail.com

 

SPISAK PREDAVAČA

1.Prof.dr Ljubinka Janković Veličkovič, Redovni profesor. Centar za patologiju UKC Niš. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu. Uža naučna oblast:  patologija. TEMA: " Histopatološki markeri agresivnosti karcinoma prostate"

2.Prof.dr Oprić (Miroslav) Dejan, Redovni profesor. Institut za patologiju, Medicinski fakultet Beograd. Uža naučna oblast:  Ginekološka patologija. TEMA: Savrementi aspekti i problemi u dijagnostici tumora ženskog reproduktivnog sistema sa posebnim osvrtom na kordinaciju saradnje između patologa i onkoloških konzilijuma.

3.Prof dr Miljan Krstić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Katedra za patologiju. Centar za patologiju , UKC Niš. Uža naučna oblast:  Patologija (hematopatologija, patologija gastrointestinalnog trakta, patologija kože, ginekološka patologija, imunohistohemija, biologija kancerskih stem ćelija). TEMA: Faktori rizika i epidemiologija limfoma

4.Doc.dr Martina Bosić, Institiut za patologiju, Medicinski fakultet Beograd. Uža naučna oblast:  Dermatopatologija, molekularna patologija. TEMA: "Značaj kliničko-patološke korelacije u dijagnostici kutanih reakcija na lekove"

Radujemo se susretu sa Vama

Dr Davor Mladenović, načelnik Službe za patologiju. tel: 0652448411; 0628011664.e-mail: davorshmp@gmail.com