Perkutane koronarne intervencije

 

Sreda, 16. mart 2011.
Poštovane kolege,
Obaveštavam Vas da je u sredu 16.3.2011. godine u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održan

Stručni sastanak:
Primena Perkutane koronarne intervencije u akutnom koronarnom sindrom

Program Stručnog sastanka

 • 10-11h
  Akademik prof Miodrag Ostojić:
  PCI u terapiji infarkta miokarada sa ST elevacijom.
 • 11-12h
  Prof dr Milan Nedeljković:
  PCI u terapiji infarkta miokarada bez ST elevacije.
 • 12-13h
  Prof dr Milan Nedeljković:
  Šta klinički kardiolog treba da zna-U Fokusu: Primena lekova nove generacije u lečenju arterijske hipertenzije i srčane insuficijencije.
 • 13-14h
  Doc dr Zoran Perišić:
  Spašavajuća „Rescue“ PCI u terapiji akutnog koronarnog sindroma.
 • 14-14.30h
  Mr sc med dr Vladimir Mitov, Dr Lale Zastranović:
  Terapija akutnog koronarnog sindroma u Koronarnoj jedinici u Zaječaru - terapijski pristupi poslednjih 10 godina. Predstavljanje Koronarne jedinice u Zaječaru.
 • Koktel za sve učesnike

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS), odlukom broj А-1-1183/11. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda. Prisustvo sastanku bilo je besplatno za članove SLD. 

Udruženje kardiologa Srbije
Predsednik podružnice Istočna Srbija
Mr sc med dr Vladimir Mitov
Kontakt: mitov@ptt.rs, 063/8145941

Srpsko lekarsko društvo
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković