Metabolički sindrom (MetS) kod dece i mladin 1. deo, definicija, učestalost i determinante pojedinih činilaca

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u SUBOTU, 30.marta 2024. u 09 časova Amfiteatru DZ ZC Zaječar

održati KE u okviru udruženja PISANI TEST PROVERE ZNANJA:

 Metabolički sindrom (MetS) kod dece i mladin 1. deo, definicija, učestalost i determinante pojedinih činilaca

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs)
Suorganizator:- ZC Zaječar

 Prijava

AUTOR TESTA:

Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresi sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;)

Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2h i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata. Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). Broj pitanja u TESTU: 50

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA

  1. American Academy of Pediatrics| Clinical Report| August 01 2017. The Metabolic Syndrome in Children and Adolescents: Shifting the Focus to Cardiometabolic Risk Factor Clustering. Pediatrics (2017) 140 (2): e20171603
  2. Codazzi, V., Frontino, G., Galimberti, L. et al. Mechanisms and risk factors of metabolic syndrome in children and adolescents. Endocrine (2023). https://doi.org/10.1007/s12020-023-03642-
  3. Reisinger, C., Nkeh-Chungag, B.N., Fredriksen, P.M. et al. The prevalence of pediatric metabolic syndrome—a critical look on the discrepancies between definitions and its clinical importance. Int J Obes 45, 12–24 (2021).
  4. Comlek F. Metabolic syndrome in children. Med Rep Case Stud. 2022, 07 (1), 001-002
  5. Veronica Maria Tagi; Sona Samvelyan; Francesco Chiarelli. Treatment of Metabolic Syndrome in Children.Horm Res Paediatr (2020) 93 (4): 215–225. https://doi.org/10.1159/000510941

 

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresi sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;) pre termina održavanja testa.

 

Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.19000 Zaječar, Rasadnička b.b.Web adresa: www.sldzajecar.org.rsE-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com.

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-94/2024-01. Datum: 11.03.2024. godine. Evidencioni broj: А-1-604/24 ( red 137). Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupaLekari,Stomatolozi,Biohemičari,Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KE: Članovi SLD 1000,00 dinara,ostali učesnici 2.000,00 dinara !!!

NAPOMENA: ČLANOVI SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR KOJI SU UPLATILI 1.000, DINARA U 2024.GODINI NA IME KONTINUIRANE EDUKACIJE ČIJI SU PREDAVAČI ČLANOVI SLD PODRUŽNICE ZAJEČAR OSLOBOĐENI SU KOTIZACIJE !!!

Prijava za TEST: Preuzmite prijavu

Prijave slati  zaključno sa 29.03.2024.godine u 15 h.

Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.combratimirkajelenkovic@gmail.com. Telefon: 062/80-39-570 .  

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" .Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija.TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 30.03.2024. Poziv na broj- Vaš broj licence Prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za pisani test provere znanja

 


Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570