Kasni pubertet - praktični aspekti

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u u utorak 02.07. 2024. u amfiteatru DZ ZC Zaječar u 13 časova održati

Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Kasni pubertet - praktični aspekti

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizator:ZC Zaječar

Predavač: Prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Prijava 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-347/2023-01

Datum: 21.08.2023.godine Evidencioni broj: A-1-1763/23(red 146). MB 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari,Babice

 

NAPOMENA: SS je prvi put održan u četvrtak 23.11.2023 u amfiteatru DZ ZC Zaječar

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
NAPOMENA:Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 02.07.2024. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak

 

Prijava za stručni sastanak ( na sajtu SLD Podružnice Zaječar: //www.sldzajecar.org.rs)

 

Prijava za stručni sastanak: zaključno sa 01.07.2024. godine u 23 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com.bratimirkajelenkovic@gmail.com.Telefon: 062 80 39 570