Insulinska terapija danas


Sa sastanka

Obaveštenje o stručnom sastanku

Poštovani, obaveštavamo Vas da će se 3.11.2011. godine u 13h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati

Stručni sastanak:
“Insulinska terapija danas”

U organizaciji: Srpskog lekarskog društva Sekcije opšte medicine SLD.

PREDAVAČ: Prof.dr Milica Pešić. KC Niš, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.
Moderator radionica: ass.dr. Saša Radenković. KC Niš, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.

VRSTA EDUKACIJE:
Sastanak kontinuirane medicinske edukacije u oblasti dijabetesa za lekare opšte medicine u Srbiji: “Insulinska terapija danas”
Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (broj: 153-02-4246/2010-02) u julskom roku 2011. godine), odlukom broj A-1-2912/11 (red 509). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

CILjNA GRUPA: Lekari. TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 1 sat i 30 minuta

Popunjenu Prijavu za stručni sastanak pošaljite na sledeću e-mail adresu:
bratimirkajelenkovic@gmail.com zaključno sa 2.11.2011. godine u 18 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

 


 

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa sastanka

Sa slike