Demencije i metode lečenja

Poštovane kolege,

Obaveštavam Vas da će je u petak 25.3.2011. u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, u 13 časova održan
Stručni sastanak:
Rana dijagnostika demencija i savremene metode lečenja
Predavač: Prof. Dr Dragan Pavlović, Institut za neurologiju, KCS Beograd

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS), odlukom broj А-1-2255/10. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda. Prisustvo sastanku je besplatno. Sastanak je posebno koristan za neurologe, psihijatre, neuropsihijatre, doktore opšte medicine, kao i za sve zainteresovane Koktel za učesnike

Kontakt osoba iz Novartis Pharme
Dr Suncica Todorov Novartis Pharma
Cell: +381 63 482706
Email: suncica.todorov@novartis.com