Prim. Dr Bojana Cokić


Villa da  Este, 100 Fontana, TivoliVilla d'Este, 100 Fontana, Tivoli

Svrha života je živeti, a život je saznanje.
Putovanje je lepota života, bogatstvo  koje se ne može izmeriti...
Putujući upoznajem nove predele, ljude, njihove običaje...
I tako iz godine u godinu...putujući obogaćujem sebe, a fotografijama delim to svoje bogatsvo sa prijateljima, srodnim dušama....
Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

Don Huan:
"Za mene postoji samo putovanje putevima koji imaju srca. Tuda ja putujem, i jedini dostojan izazov je da se taj put pređe sav, do kraja. I tuda putujem, gledajući, gledajući bez daha."

Slavoluk Konstantina iz Niš, u večnom gradu, u Rimu... Vajarstvo na povrću, Milano
Slavoluk Konstantina iz Niša, u večnom gradu, u Rimu... Vajarstvo na povrću, Milano


Bulevar u Pompeji
Vezuv upozorava Pompeju...
Bulevar u Pompeji
Vezuv upozorava Pompeju...


Pogled na Napulj sa Vezuva
Grotlo Vezuva
Pogled na Napulj sa Vezuva
Grotlo Vezuva


Pogled na Vezuv iz Napulja

Pogled na Vezuv iz Napulja

Pozorište u Pompeji

Pozorište u Pompeji