Prevencija tipa 2 dijabetesa kod mladih – obuka za izvođenje radionice


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 15.12.2011. godine, četvrtak, u 13 h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Prevencija tipa 2 dijabetesa kod mladih – obuka za izvođenje radionice"

 

PREDAVAČI

  1. Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
  2. Mr. sci. med. dr Aleksandar Aleksić, ZC Zaječar, specijalista internista, subspecijalista endokrinolog, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
  3. Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, specijalista pedijatar, subspecijalista dečiji endokrinolog, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Pedijatrijska služba

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00- 13.20 Uvodni test

13.20-13.40 Epidemija tipa 2 dijabetesa predavanje Miodrag Đorđević
13.40-14.00 Rizici za tip 2 dijabetesa predavanje Aleksandar Aleksić
14.00-14.15 Pauza

14.15-15.00 Radionica ''Dijabetes''
(radionice izvode edukatori Društva za borbu protiv šećerne bolesti ''Zaječar''
Vežbanje u malim grupama od po 30 učesnika Miodrag Đorđević
koordinator
15.00-15.20 Faktori rizika za nastanak tipa 2 dijabetes melitusa (DM) kod mladih predavanje Bratimirka Jelenković
15.20-15.40 Izlazni test

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-1685/2011-02. Datum: 17.05.2011. godine), odlukom broj A-1-2137/11 (red 543). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: 1000.00 RSD*.
*Primer poponjavanja uplatnice za stručni sastanak:
Primalac: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija.
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-167929-22.
SVRHA UPLATE: KME (navesti datum održavanja sastanka). Poziv na broj- Vaš broj licence.

CILjNA GRUPA: Lekari, Biohemičari, Farmaceuti, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.

TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 2 sata i 20 minuta

Prijava za stručni sastanak: bratimirkajelenkovic@gmail.com.zaključno sa 14.12.2011. godine u 22 h.
Preuzmite prijavu Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva

Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com. Telefon: 062/80-39-570