XXXI Timočki medicinski dani


XXXI Timočki medicinski dani
18-19. maj 2012, Zaječar

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO,
PODRUŽNICA ZAJEČAR Rasadnika bb, 19000 Zaječar

Poštovane koleginice i kolege, Naredni XXXI TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 18-19. maja 2012. godine (petak i subota) u Zaječaru, uz učešće renomiranih stručnjaka iz cele naše zemlje.

Prijavite se za učešće:

 1. XXXI Timočki medicinski dani
  Preuzmite prijavu za učešće
 2. Satelitski simpozijum:
  HITNA STANJA U SVAKODNEVNOJ PRAKSI
  Preuzmite prijavu za učešće
 3. XXXI Timočki medicinski dani
  Drugo obaveštenje

U okviru XXXI TMD biće održani i:

 1. Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI
 2. Konkurs za najbolji umetnički rad ALTER EGO
 3. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Akreditacija

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-1025/2011-01
Datum: 15.11.2011. godine. B e o g r a d. 
Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05) Zdravstveni savet Republike Srbije je doneo

ODLUKU

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 17.12.2010. godine (broj: 153-02-4246/2010-02) u januarskom roku 2011. godine

red 13
REDNI BROJ A-1-3693/11
ORGANIZATOR Srpsko lekarsko društvo, Podružnica  Zaječar
ADRESA ORGANIZATORA Džordža Vašingtona 19, Beograd
E- mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com
Cena KE 3.500,00 RSD
DATUM I MESTO ODRŽAVANjA 18 - 19.05.2012. ZC Zaječar, Amfiteatar DZ Zaječar, Rasadnička bb, Zaječar
TEMA XXXI Timočki medicinski dani
PREDAVAČI Prof dr Slavića Đukić Dejanović, Prim.dr sci med. Vojislav Ćurčić, Prof. Dr Ivan Tasić, Prof. Dr Maja Jovanović, Prof. Dr Miodrag Vrbić, Prof. Dr Biljana Kocić, Prof. Dr Aleksandar Vuksanović, Prof. Dr Bogavac Mirjana, Prof. Dr Tatjana Ille, Prof dr Nevenka Rončević, Doc. dr Aleksandar Stojadinović, Prof. dr Zorica Živković
VRSTA EDUKACIJE Domaći simpozijum prve kategorije
CILjNA GRUPA Akreditovano samo za lekare i  stomatologe
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA 15 sati
BROJ BODOVA ZA PREDAVAČA 13
BROJ BODOVA ZA PASIVNO UĆEŠĆE 7
BROJ BODOVA ZA USMENU PREZENTACIJU NA KONGRESU/SIMPOZIJUMU 11
BROJ BODOVA ZA POSTER PREZENTACIJU NA KONGRESU/SIMPOZIJUMU 9
NAPOMENA

 


PRVO OBAVEŠTENJE (Preuzmite u pdf formatu)

Tematske oblasti:

 1. Javno zdravlje
 2. Dijagnostika
 3. Konzervativna medicina
 4. Hirurgija i srodne grane
 5. Stomatologija
 6. Kazuistika
 7. Istorija medicine
 8. Medicina i umetnost

Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva.

Preuzmite uputstvo za pisanje sažetaka
________________________________________

Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad
iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Pozivaju se mladi lekari
da svoje radove prijave na konkurs za najbolji istraživački rad mladih lekara:
Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad
iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a

Način prijavljivanja:

 • Prijave radova slati najkasnije do 10. aprila 2011. god.
  Adresa za prijavu: timockidani2012@gmail.com
 • Autori radova biće obavešteni najkasnije do 23. aprila 2012.
 • Sve informacije takođe dostupne i na www.tmg.org.rs

______________________________________

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

 • Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
 • U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
 • Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
 • Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
 • Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm, maksimum 500 reči.
 • Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti autore.

U okviru XXXI TMD biće održan i satelitski simpozijum:
HITNA STANJA U SVAKODNEVNOJ PRAKSI
(u postupku akreditacije planirano za januarski akreditacioni rok)
________________________________________

AD MANUM MEDICI

Već tradicionalno, biće organizovan konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera
″AD MANUM MEDICI″
________________________________________

ALTER EGO
Ove godine, po treći put, održava se konkurs za najbolji umetnički rad ″ALTER EGO″

________________________________________

Drugo obaveštenje sledi najkasnije do 30.4.2012.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte.
DOBRODOŠLI!

Kontakt:

Predsednik organizacionog odbora
dr Bratimirka Jelenković
062/803-95-70
bratimirkajelenkovic@gmail.com

 


Konkurs za izložbu fotografija
"Ad manum medici" 2012.


Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika,
u okviru XXXI Timočkih medicinskih dana, koji su održani od 18. do 19. maja 2012. godine,
raspisalo je konkurs za V Izložbu fotografija lekara-fotoamatera.

Foto-konkurs "Ad manum medici"
Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika već tradicionalno organizuje konkurs lekara-fotoamatera.

Otvaranje VI izložbe fotografija lekara fotoamatera "Ad manum medici"

Mesto: Zaječar, Dom zdravlja, Rasadnička bb.
Datum: četvrtak, 17. maj 2012, od 13.10-13.25h
Glavni i odgovorni urednik TMG
dr Emil Vlajić
062/800-33-23
vemil@open.telekom.rs


Naziv: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
Matični broj udruženja: 07325843
PIB: 102207416.
Delatnost uduženja: 9412- Delatnosti strukovnih udruženja
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar
Broj računa: 205-0000000167929-22
Telefon: 0628039570 * Faks: 019/442-276 *
e-mail: timockidani2012@gmail.com; sld.podruznicazajecar@gmail.com

 


Treća smotra likovnog stvaralaštva “ALTER EGO”
(lekara, stomatologa i farmaceuta)

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar i uredništvo Timočkog medicinskog glasnika, u okviru XXXI Timočkih medicinskih dana, koji će se održati od 18. do 19. maja 2012. godine raspisuje konkurs i poziva Vas na III Smotru likovnog stvaralaštva lekara-amatera.

 

 1. Pravo učešća imaju lekari, stomatolozi i farmaceuti.
 2. Svi autori moći će da konkurišu sa maksimalno dva rada u tehnikama: slikarstvo, grafika, skulptura i crtež. Autori zadržavaju slobodu izbora tehnike i dimenzije radova.
 3. Radovi treba da budu opremljeni za izlaganje i potpisani od strane autora.
 4. Uz radove dostaviti i popunjen aplikacioni formular sa sledećim podacima:
  - Ime i prezime autora
  - Naziv rada
  - Tehnika rada
  - Dimenzije
  - Ustanova i radna jedinica u kojoj autor radi (ako je zaposlen)
  - Adresa, telefon i e-mail autora
 5. Prijave i radove dostavljati do 1. aprila 2012. godine, lično ili putem pošte na adresu:
  dr Gordana Lučić,
  Galerija Tifaret,
  ulica Kursulina br. 8,
  19000 Zaječar.
  Troškove dostave radova snose autori, dok troškove vraćanja radova snosi organizator. Organizator snosi odgovornost za radove od trenutka preuzimanja do trenutka predaje pošti.
 6. Sve prispele radove procenjivaće žiri. Izabrani radovi biće izloženi na izložbi u vreme trajanja Timočkih medicinskih dana.
 7. Žiri će proglasiti najbolje radove. Autorima najboljih radova će na otvaranju izložbe biti uručene prigodne nagrade.
 8. Poziv na konkurs možete preuzeti sa sajta Timočkog medicinskog glasnika: www.tmg.org.rs

Preuzmite aplikacioni obrazac

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 063 708 5 499 (dr Gordana Lučić)
ili putem e-mail-a: gocalea@open.telekom.rs

Predsednik Organizacionog odbora
XXXI Timočkih medicinskih dana
dr Bratimirka Jelenković

Prijave i radove dostavljati do 1. aprila 2012. god., lično  ili putem pošte na adresu:
dr Gordana Lučič,
Galerija Tifaret,
ulica Kursulina  br. 8,
19000  Zaječar