Disfunkcije štitaste žlezde


Obaveštenje o stručnom sastanku

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 23.02.2012. godine, četvrtak, u 13 h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru,
održati Stručni sastanak:
"Disfunkcije štitaste žlezde"

Predavači:

  1. Prim Dr. sci. med. dr Željka Aleksić, spec. nuklearne medicine, doktor medicinskih nauka, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Služba za nuklearnu medicinu
  2. Prim mr. sci. med. dr Aleksandar Aleksić, ZC Zaječar, specijalista internista, subspecijalista endokrinolog, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
  3. Mr. sci. med. dr Danijela Nikolić, specijalista internista, magistar kardiologije, ZC Zaječar, Internistička služba
  4. Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, specijalista pedijatar, subspecijalista dečiji endokrinolog, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Pedijatrijska služba

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00-13.20
Etiologija, dijagnoza i lečenje hipertiroidizma
predavanje Željka Aleksić
13.20-13.40 Etiologija, dijagnoza i lečenje hipotiroidizam predavanje Aleksandar Aleksić
13.40-13.50 Pauza

13.50-14.10 Kardiovaskularne posledice tiroidne difunkcije predavanje Danijela Nikolić
14.10-14.30 Kongenitalni hipotiroidizam predavanje Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-1685/2011-02. Datum: 17.05.2011. godine), odlukom broj A-1-2139/11 (red 545). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: besplatno.
Ciljna grupa: lekari, biohemičari, farmaceuti .
Trajanje nastave u satima: 1 sat i 20 minuta.

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 22.02.2012. godine u 22 h.
Preuzmite prijavu za sastanak

Sponzor sastanka:
MERCK

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570