Organizovano slanje kopija stečenih potvrda o učešću na KME za 2012. godinu


Lekarska komora Srbije; Zdravstveni centar Zaječar i Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar
Zainteresovanim doktorima medicine:
Organizovano prikuplajnje i slanje kopija stečenih potvrda o učešću na KME za 2012. godinu obaviće se u periodu od 11.02.2013. do 04.03.2013. godine, svakim radnim danom u vremenu od 11-12h u prostorijama Pedijatrijske službe (Dečije odeljenje) ZC Zaječar.

Molimo sve zainteresovane doktore medicine za ovaj način slanja, da kopije stečenih potvrda o učešću na KME u 2012. godini donesu zapakovane u koverte sa čitko ispisanim ličnim podacima. Koristilo bi da se u službama obavi prethodno sakupljanje potvrda o učešću.
Nakon predviđenog roka obaviće se slanje kopija stečenih potvrda Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju u Nišu.
Lekari mogu kao i do sada da kopije stečenih potvrda o učešću na KME u 2012. godini direktno dostave na adresu sedišta Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju u Nišu.

Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

U Zaječaru 18.01.2013. godine