Down sindrom


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 27.03.2012. godine, utorak, u 13,30 h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Down sindrom"

Stručni sastanak u okviru udruženja
ORGANIZATOR: SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO Podružnica Zaječar

SUORGANIZATORI:
- Udruženje za L. Down  Zaječar
- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info

PREDAVAČ
1. Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar. Pedijatrijska služba. ZC Zaječar u Zaječaru

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke Predavač
13 h i 30 minuta-14 h i 10 min
Klinička slika Sy Down i pridružena stanja
predavanje Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar
14h i 10 min-14h i 40 min Primena skrininga za Sy Down u trudnica predavanje Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (broj: 153-02-4246/2010-02) u oktobarskom roku 2011. godine), odlukom broj A-1-3694/11 (red 342).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: besplatna za članove Srpskog lekarskog društva

CILjNA GRUPA: Lekari
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 1 sat i 10 minuta

Preuzmite prijavu za stručni sastanak
Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 26.03.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570