Lečenje dijabetesa insulinom - za medicinske sestre

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 21.03.2012. godine, sreda, u 13 h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati Domaći kurs II kategorije za medicinske sestre:
"Lečenje dijabetesa insulinom"

PREDAVAČI

  1. Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba
  2. Miomirka Vasković, medicinska sestra iz Ambulante za dijabetes, internističke Službe ZC ''Zaječar
  3. Maja Pajkić, medicinska sestra iz Ambulante za dijabetes, internističke Službe ZC ''Zaječar

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00-13.20
Uvodni test


13.20-13.50 Dostupni insulini i njihova farmakokinetika predavanje
Miodrag Đorđević
13.50-14.20 Lečenje dijabetesa tipa 2 insulinom, aktuelne preporuke EASD/ADA predavanje Miodrag Đorđević
14.20-15.20 Radionica ''Davanje insulina'' Vežbanje u malim grupama sa po 25 učesnika Vasković Miomirka
Pajkić Maja
15.20-15.40 Pauza

15.40-16.10 Lečenje akutnih dijabetesnih komplikacija (hipoglikemija, ketoacidoza, HONS) predavanje Miodrag Đorđević
16.10-16.40 Lečenje dijabetesa tokom bolničkog lečenja drugih teških bolesti i tokom operativnog lečenja predavanje Miodrag Đorđević
16.40-17.40 Radionica ''Lečenje akutnih dijabetesnih komplikacija i lečenje dijabetesa tokom hospitalizacije zbog drugih teških oboljenja''
Vežbanje doziranja insulina i određivanja insulinskih šema na primerima realnih pacijenata.
Vežbanje u malim grupama od po 25 učesnika Vasković Miomirka
Pajkić Maja
17.40-18.00 Izlazni test

 

Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2012: Domaći kurs II kategorije (DK2) akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-321/2012-01. Datum: 01.03.2012.. godine), odlukom broj D-1-765/12 (red 122). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 4 boda, predavač 7 boda.

Cena KME: besplatno

CILjNA GRUPA: Medicinske sestre TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 4 sata i 40 minuta

Maksimalan predviđen broj slušalaca: 50

Preuzmite prijavu za učešće

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 20.03.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:
bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570