Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost

Zavod za javno zdravlje Užice
organizuje Edukativni kurs
Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost

Poštovani,
Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Zavod za javno zdravlje Užice u aprilskom roku akreditovao kurs:
"Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost”.
Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije kurs je akreditovan pod brojem A-1-1636/2012 i vrednuje se sa 5 bodova za slušaoce. Namenjen je svim zainteresovanim: lekarima, farmaceutima, biohemičarima, medicinskim sestrama, laboratorijskim tehničarima, farmaceutskim tehničarima, zdravstvenim tehničarima i zdravstvenim saradnicima.
Predavači su iz Zavoda za javno zdravlje Užice:
•    Doc. dr Biljana Mijović - epidemiolog, direktor Zavoda,
•    dipl ing Vlasto Stevanetić - spec. sanitarne hemije, rukovodilac za kvalitet,
•    dr Marija Laketić - spec mikrobiologije sa parazitologijom,
•    dr Danijela Šuljagić Milanović - spec. mikrobiologije sa parazitologijom
•    dipl. ing. zaštite životne sredine Slavica Bešević, referent za bezbednost.

Poštovane koleginice i kolege,
Sa posebnim zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na Edukativnom kursu Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost, koji će se održati:
- po dogovoru
Kurs je namenjen za sve zainteresovane: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, farmaceutske tehničare,  zdravstvene tehničare i zdravstvene saradnike.

Prijavu (ime, prezime, br licence i ustanova u kojoj radite)  možete izvršiti telefonom:
- tel 064-85-77-512 ili 031/563-147 ili  na e-mail - zzzzu@eunet.rs
Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije kurs je akreditovan u aprilskom roku 2012. godine (broj A-1-1636/2012) i vrednuje se sa 5 bodova za slušaoce.

Kotizaciju u iznosu od 800 dinara možete uplatiti na žiro račun Zavoda za javno zdravlje Užice 840-179667-59. Kopiju uplate poslati na faks 031/563-147 (031/563-150) ili original uplate dostaviti prilikom registracije učesnika.

Program kursa nalazi se u prilogu.


S poštovanjem,
Direktor
Zavoda za javno zdravlje Užice
Doc. dr Biljana Mijović

Zavod za javno zdravlje Užice
ul. dr V. Marinkovića br. 4.
31000 Užice
e-mail: zzzzu@eunet.rs

Program kursa

Tema
Predavač
Registracija učesnika. Ulazni test
Značaj akreditacije medicinskih laboratorija prema zahtevu standarda SRPS ISO 15189:2008 
Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
dipl ing Vlasto Stevanetić
SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost,
Menadžment  zahtevi
dipl ing Vlasto Stevanetić
SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Tehnički zahtevi – osoblje, okolina, oprema, procedure pre ispitivanja, procedure ispitivanja
dipl ing Vlasto Stevanetić
SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Tehnički zahtevi – obezbeđenje kvaliteta, nesigurnost rezultata, procedure posle ispitivanja, izveštavanje
dipl ing Vlasto Stevanetić
Pauza
SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije - posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Etika u laboratorijskoj medicini
Doc. dr  Biljana Mijović
ISO 15190:2003 Medical laboratories- Requirements for safety
Medicinske laboratorije – zahtevi za bezbednost osoblja
dipl ing Slavica Bešević
Uslovi smeštaja i okoline u kojima se vrše uzorkovanja primarnih uzoraka i ispitivanja dr Danijela Šuljagić Milanović
Procedure pre ispitivanja – Uzorkovanje i rukovanje sa primarnim uzorcima dr Marija Laketić
Pauza

Procedure nakon ispitivanja – Postupanje sa medicinskim otpadom dipl ing Slavica Bešević
Međulaboratorijska poređenja i šeme testiranja osposobljenosti dipl ing Vlasto Stevanetić
Pauza
Radionica svi predavači
Pauza

Radionica svi predavači
Izlazni test. Evaluacija kursa