Porodica u vrtlogu droge i šta učiniti


Savez zdravstvenih radnika Zrenjanina
organizuje II Stručni sastanak
Porodica u vrtlogu droge i šta učiniti
autora Nedeljka Jovića, psihologa iz Beograda,
namenjena lekarima i svim zdravstvenim radnicima

Zdravstveni savet Srbije je preko Komore medicinskih sestara i tehničara akreditovao stručni sastanak pod nazivom „PORODICA U VRTLOGU DROGE I ŠTA UČINITI“ autora Nedeljka Jovića odluka broj: 153-02-2444/2012-01 od 16.8.2012.godine, akreditaciski broj 283/D-1-1653/12 u organizaciji Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.
Akreditovani stručni sastanak u sklopu kontinuirane edukacije obuhvata sledeće ciljna grupa i to lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare. Sastanak traje 1,30 minuta i broj bodova za slušaoce nosi 2 boda. (Sajt Zdravstvenog saveta pod rednim brojem 283/D-1-1653/12)
Program stručnog sastanka je podeljen u dva  dela i to pauer-point prezentacija, i završna radionica sa mnogobrojnim primerima iz prakse, slajdovima i porukama. Tok predavanja ima svoju dinamiku i traje 90 minuta.
Tema predavanja je psiho socijalne prirode i u prvom delu govorimo  kako da se mladi odupru pritiscima vršnjaka, komunikacija i jačanje samopouzdanja. U drugom delu  govorimo  o tipologiji rizičnih porodica i praktično rešavanje problema porodica koje su se našle u vrtlogu droge, odnosno šta učiniti u toj i takvoj situaciji.
Kotizacija za sastanak je 300,00 (tristo) dinara po učesniku (Žiro račun: 160-5500100166063-78 Intesa Banka A.D. Beograd) , i ona uključuje honorar predavača, edukativni materijali, putni troškovi, organizacioni troškovi i sertifikat o učešću na stručnom sastanku.

Autor:                                 
Nedeljko Jović