Fenilketonurija – prikaz porodice


 

Sa sastanka

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da je u utorak, 5.7.2011. godine u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, u vremenu od 13,30-15,45 h, održan

Stručni sastanak:
Fenilketonurija – prikaz porodice

Program stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke Predavač

13,30-13,55 h

Fenilketonurija (PKU)

predavanje

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

13,55-14,20 h

Neonatalni screening za postavljene dijagnoza fenilketornurije

predavanje

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

14,20-14,45 h

Prikaz  porodice  sa  fenilketonurijom (PKU)

predavanje

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

od 14,45h

Druženje učesnikaPredviđen je edukativni materijal za polaznike.

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-1685/2011-02. Datum: 1.3.2011. godine. Beograd), odlukom broj A-1-2142/11 (red 548).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Prisustvo sastanku bilo je besplatno za članove SLD.

SASTANAK JE AKREDITOVAN ZA: Lekare, stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Predavač
Prim. dr Bojana Cokić
pedijatar-neonatolog
Pedijatrijska služba ZC Zaječar

Srpsko lekarsko društvo
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com; 062/80-39-570


U utorak, 5.7.2011. godine
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, u vremenu od 13,30-15,45 h,
održan je
Stručni sastanak:
Fenilketonurija – prikaz porodice

Sastanku je prisustvovalo 344 slušalaca.