Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u petak 18.marta 2022. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati


Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 


Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Opširnije: Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih

PISANI TEST PROVERE ZNANJA.Aritmije - dijagnostika i terapija

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u SUBOTU, 04.decembra 2021. u 08 časova u Sali "Kalna", Hotel "Stara planina",

održati KE u okviru udruženja PISANI TEST PROVERE ZNANJA:

 Aritmije - dijagnostika i terapija

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs)
Suorganizator:- Udruženje ZASINK

AUTOR TESTA:

Prim dr sc med Vladimir Mitov, FACC 

Opširnije: PISANI TEST PROVERE ZNANJA.Aritmije - dijagnostika i terapija

Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 15.septembra 2021 u 18 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze“

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim. dr Bojana Cokić. Pedijatar.

 PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI PEDIJATRIJE LAZARICA PEDIJATIM ZAJEČAR

Opširnije: Holt-Oram sindrom. Značaj rane dijagnoze

Hronični koronarni sindrom

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 09.juna  2021 u 19 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Hronični koronarni sindrom

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim. Dr Sci med MrSc Dr med Dušan Bastać, specijalista Internista , subspecijalistakardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.Uža naučna oblast:Kardiologija

Sreda.09. jun 2021. u 19 časova – Zaječar

Opširnije: Hronični koronarni sindrom

Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 02.juna  2021 u 19 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim. Dr Sci med MrSc Dr med Dušan Bastać, specijalista Internista , subspecijalistakardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.Uža naučna oblast:Kardiologija

Sreda.02. jun 2021. u 19 časova – Zaječar

Opširnije: Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi