Članstvo

Članovi Predsedništva

Izveštaj sa izbora za članove Predsedništva SLD Podružnica Zaječar održanim u drugom sazivu 11.06.2015. godine u 13 sati i 30 minuta u amfiteatru ZC Zaječar

Novoizabrani članovi Predsedništva SLD Podružnica Zaječar za period 2015.-2019. godina:

 

 • Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje
 • Sekretar Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar.
 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog.. Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosancicev Venac 16 19 000 Zajecar
 • Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • Dr Zoran Jelenkovic,urolog,Rrepublicki fond zdravstvenog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.
 • Prim. dr Vera Najdanovic Mandic, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Prim. dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Aleksandar Petrovic, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Brankica Vasić- Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić. Lekar na specijalizaciji opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Bogdanović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.

Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje..19 000 Zaječar. Kontakt teelfon: 062 80 39 570. Mejl adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com; sld.podruznicazajecar@gmail.com.

Sekretar Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000. Kontak telefon: 062/8850620.

Predstavnik SLD Podružnice Zaječar za Predsedništvo SLD: Dr Zoran Jelenkovic,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.. Telefon: 019/425844; 064/6133611. Mejl adresa:zoran.jelenkovic@gmail.com

Predstavnik SLD Podružnice Zaječar za Skupštinu  SLD: Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje..19 000 Zaječar. Kontakt teelfon: 062 80 39 570. Mejl adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.cocom.sld.podruznicazajecar@gmail.com.

Predsednik Naučnog Odbora SLD Podružnice Zaječar: Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosancicev Venac 16. 19 000 Zajecar

Izveštaj sastavila Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje.Ul. Pere Radovanovića E7/19.19 000 Zaječar. Kontakt  telefon: 062 80 39 570. Mejl adresa: bratimirkajelenkovic@gmail. com;sld.podruznicazajecar@gmail.com.

U Zaječaru

12.06.2015. godine

Članovi Srpskog lekarskog društva – Podružnica Zaječar


Članovi Srpskog lekarskog društva – Podružnica Zaječar (247 članova) su doktori medicine i stomatologije, farbmaceuti i biohmičari, kao i zdravstveni saradnici.

Članovi su zaposleni u:

 • Zdravstvenom centru Zaječar (197 članova, od kojih je 14 doktora stomatologije, 2 diplomirana farmaceuta, 2 lekara na stažu i 180 doktora medicine);
 • Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
 • Filijala za zaječarski okrug-Zaječar ( 5 članova);
 • Zavodu za javno zdravlje "Timok" (15 članova)
 • Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Gamzigad" Gamzigradska banja (10 članova)
 • Privatnim stomatološkim ordinacijama (10 članova)
 • Privatnim lekarskim ordinacijama i Poliklinikama (10 članova)

Dokumenta za učlanjenje


Da biste postali član Srpskog lekarskog društva,
potrebni su:

 1. diploma o završenom fakultetu na uvid + jednu fotokopiju
 2. jedna slika (kao za ličnu kartu)
 3. članarina - 3600 dinara
 4. članska karta
 5. popunjena pristupnica (dostupna an sajtu Srpskog lekarskog društva)

Potkategorije