XXX jubilarni Timočki medicinski dani

XXX Timočki medicinski dani


XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

 1. Izveštaj o aktivnostima na XXX Timočkim medicinskim danima
 2. Zbornik radova

Akreditacije

Jubilarni XXX Timočki medicinski dani su na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije, broj 153-02-575/2011-02 (01.03.2011. godine.), Beograd, akreditovani pod rednim brojem A-1-1067/11, kao domaći simpozijum prve kategorije. - Ciljna grupa. lekari , stomatolozi, farmaceuti, biohemičari - Trajanje nastave u satima: 16 sati - Broj bodova za predavača: 13 - Broj bodova za pasivno ućešće: 7 - Broj bodova za usmenu prezentaciju na simpozijumu: 11 - Broj bodova za poster prezentaciju na simpozijumu: 9 Simpozijum Novine u hipertenziji je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-403/11 - Broj bodova za predavača 11 - Broj bodova za slušaoce 5


Kratki program

XXX Timočki medicinski dani
19-21. maj 2011, Zaječar


Četvrtak, 19.05.2011.

Satelitski simpozijum "Novine u hipertenziji 2011"

Mesto održavanja. Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.
Moderator Simpozijuma: dr Dušan Bastać

07.00-18.00 Prijem i registracija učesnika

09.00-09.20 B. Lović: Hipertenzija 2011 – gde smo sada ?
09.20-09.40 D. Lović: Hipertenzija i so
09.40-10.10 V. Stojanov, D. Lović-Debata: Dijagnostičke metode u
arterijskoj hipertenziji
10.10-10.30 M. Krotin: Mikroalbuminurija
10.30-10.50 V. Stojanov: Seksualna disfunkcija i hipertenzija

10.50-11.10 Kafe pauza

10.00-11.30 S. Pavlović: Hipertenzija i bubreg
11.30-11.45 D. Bastać: Klasifikacija i karakteristike sekundarnih hipertenzija
11.45-12.00 B. Tirmenštajn: Renovaskularna i renoparenhimna hipertenzija
12.00-12.20 J. Ćirić: Endokrina hipertenzija – aldosteronizam i feohromocitom
12.20-12.40 K. Paunović: Hipertenzija i faktori sredine
12.40-13.10 I. Tasić: Simpozijum kompanije Berlin Chemie Menarini

13.10-13.25 Otvaranje V izložbe fotografija lekara fotoamatera "Ad manum medici"

13.25-14.20 Koktel (Berlin Chemie Menarini) uz muzički program Džez trio Riste Trajkovića

14.20-14.40 I. Tasić: Farmakološko lečenje hipertenzije
14.40-15.00 G. Koraćević: Kombinovana terapije u lečenju arterijske hipertenzije
15.00-15.20 D. Bastać: Kako postići ciljne vrednosti krvnog pritiska? Rezistentna hipertenzija u fokusu
15.20-15.40 D. Đorđević: Rehabilitacija bolesnika sa arterijskom hipertenzijom

15.40-16.00 Kafe pauza

16.00-16.20 Z. Vasiljević: Od hipertenzije do srčane insuficijencije. Da li je bolje sprečiti ili lečiti?
16.20-16.40 M. Zdravković: Peri-operativna hipertenzija
16.40-16.55 Z. Joksimović: Hemodinamski podtipovi hipertenzije, hipertenzija belog mantila i maskirana hipertenzija sa kliničkim primerima
16.55-17.10 D.Nikolić: Hipertenzija u trudnoći
17.10-17.25 B. Jelenković: Hipertenzija u dece
17.25-17.45 D.Bastać: Cerebrovaskularne komplikacije hipertenzije i hipertenzivno srce
17.45-18.00 V.Mitov: Urgentna stanja u hipertenziji–hipertenzivne krize, edem pluća

Plenarno predavanje (u okviru tridesetih Timočkih medicinskih dana)

18.15-18.45 Prof. Dr Zorana Vasiljević: Ishemijska bolest srca danas. Između evropskih preporuka i naše prakse
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

SVEČANO OTVARANJE JUBILARNIH TRIDESETIH TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA
Mesto održavanja
Pozorište Timočke krajine "Zoran Radmilović"
Radno Predsedništvo: Bratimirka Jelenković, Dušan Bastać, Emil Vlajić

20.30 Pozdravna reč
21.00 Umetnički program: Ansambl Lavirint
21.20 Plenarna predavanja

 1. Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
  Medicinski fakultet u Kragujevcu, Klinika za psihijatriju
  Mogući napredak u tretmanu depresije- razrešenje kliničkih problema teraporezistencije i rezidualnih simptoma
 2. Dr sci. med. Katarina Sedlecki
  Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd
  Znanje i ponašanje mladih iz Srbije u sferi seksualnosti i reprodukcije

22.00 Koktel


Petak, 20. Maj 2011.

TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

08.00-09.00 Registracija učesnika i prijem gostiju
Registracija učesnika biće moguća za sve vreme trajanja Timočkih medicinskih dana
Radno Predsedništvo:
Predsednik Organizacionog odbora Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković;
Predsednik naučnog odbora Dr sc. med Dušan Bastać, dr Emil Vlajić

09.15-09.30 Uvodna reč:
- Predsednik Organizacionog odbora Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković;
- Predsednik naučnog odbora Dr sc. med Dušan Bastać;
- Gradonačelnik Boško Ničić,
- Direktor ZC Zaječar dr Stanislav Tadić;
- Predesnik Organizacionog odbora Prvih Timočkih medicinskih dana Prim. dr Jovan Protić

09.30-11.15 Plenarna predavanja

11.15-11.30 Kafe pauza

11.30 – 13.00 Usmene prezentacije radova

 • Naziv sesije: Konzervativna medicina i dijagnostika
  Mesto održavanja: Sala A (Amfiteatar Doma zdravlja)
 • Naziv sesije: Preventivna medicina i javno zdravlje
  Mesto održavanja: Sala B (Biblioteka Doma zdravlja)

13.00– 14.00 Poster prezentacija radova

 • Naziv sesije: Konzervativna medicina i dijagnostika
  Mesto održavanja: Poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)
 • Naziv sesije: Preventivna medicina i javno zdravlje
  Mesto održavanja: Poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)

14.00 - 15.00 Koktel

15.00 – 16.30 Usmene prezentacije radova

 • Naziv sesije: Hirurgija
  Mesto održavanja: Sala A (Amfiteatar Doma zdravlja)
 • Naziv sesije: Kazuistika
  Mesto održavanja: Sala B (Biblioteka Doma zdravlja)

16.30 – 17.30 Poster prezentacija radova

 • Naziv sesije: Hirurgija
  Mesto održavanja: Poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)
 • Naziv sesije: Kazuistika
  Mesto održavanja: Poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)

18.30-19.30 Otvaranje II smotre likovnog stvaralaštva “Alter ego”
Mesto održavanja: Zadužbina Nikole Pašića 126 , Zaječar

20.30 Koncert "Vis Doktori" i Svečana večera
Mesto održavanja. Euroklub, Park šuma Kraljevica

Na svečanoj večeri biće proglašeni pobednici konkursa ALTER EGO i AD MANUM MEDICI
i dodeljene prigodne nagrade


Subota, 21. Maj 2011.

Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

08.00-10.00 Registracija učesnika i prijem gostiju

Registracija učesnika biće moguća za sve vreme trajanja Timočkih medicinskih dana

10.00-10.15 Uvodna reč
- Prof. dr Brana Dimitrijević, predsednik sekcije za Istoriju medicine SLD
- Prim Dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

10.15-11.30 Usmene prezentacije radova

 • Naziv sesije: Istorija medicine - Medicina i umetnost
  Mesto održavanja: Sala A (Amfiteatar Doma zdravlja)

11.30-12.10 Pre podne sa pesnikom - Zoran Bognar

12.10-12.40 Kafe pauza

12.40-14.00 Usmene prezentacije radova

 • Naziv sesije: Radovi mladih lekara
  Mesto održavanja: Sala A (Amfiteatar Doma zdravlja)

14.00 - 15.00 Završna reč, izdavanje sertifikata i zatvaranje XXX Timočkih medicinskih dana

- Proglašenje najboljeg rada mladih autora
- Završna reč i izdavanje sertifikata
- Zatvaranje XXX Timočkih medicinskih dana


Uputstva autorima

Usmene prezentacije
Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.
Diskusija na kraju sesija. Molimo autore da se pridržavaju satnice, kako bi uvažili sve kolege.

Poster prezentacije
Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere. Autori postera dužni su biti ispred svojih postera u naznačeno vreme. Posteri moraju biti postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije.
Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Opšte informacije

MESTO ODRŽAVANJA. Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb
Kongresne sale.
SALA A - Amfiteatar Doma zdravlja,
SALA B - Biblioteka Doma zdravlja,
POSTER SALA. nisko prizemlje Doma zdravlja
REGISTRACIONI PULT se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala.

Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa
XXX Timočkih medicinskih dana. Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.

Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom:
- prisustvo svim predavanjima,
- torba i materijal,
- kafe pauze,
- svečana večera
Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom

ID kartica
Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.
Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo uz ID Karticu
Za vreme Timočkih medicinskih danaa biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije

Evaluacija kongresa
Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene simpozijuma.

Organizacioni odbor XXX Timočkih medicinskih dana


Organizatori
Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
Zdravstveni centar Zaječar
Specijalna bolnica za rehabilitaciju ”Gamzigrad”, Gamzigradska Banja
Zavod za javno zdravlje "Timok", Zaječar

Suorganizator
Agencija Easy Travel, Niš

POČASNI ODBOR
Prof. dr Radoje Čolović
Prof. dr Nedeljko Radlović
Prof. dr Žarko Pavić
Prof dr Zorana Vasiljević
Prof Dr Mirjana Krotin
Prof , Dr Miodrag Ostojić
Prof Dr Branko Lović
Prof Slavica Đukić Dejanović
Dr sci. med. Katarina Sedlecki
Prof. dr Ljiljana Todorović- Đilas
Prim. mr sci. med.
Dragana Lozanović- Miladinović
Doc. dr Mile Ignjatović
Prof. dr Vladimir Ćuk
Dr sc. med Dragan Milić
Prof. Dr Brana Dimitrijevic
Dr sc. med Srećko Nikolić
Prof. dr Nebojša Paunković
Prof. dr Dragiša Filimonović
Prim. Dr sc. med Petar Paunović
Dr sc. med Jovanka Filimonović
Dr Stanislav Tadić
Prim. dr Radoš Žikić
Prim. dr Jovan Protić
NAUČNI ODBOR
Predsednik
Dr sc. med Dušan BastaćČlanovi:
Prof. dr Nebojša Paunković
Mr. sc. med Biserka Tirmenštajn Janković
Mr. sc. med Danijela Nikolić
Mr. sc. med Željka Aleksić
Mr. sc. med Vladimir Mitov
Mr. sc. med. Bratimirka Jelenković
Mr. sc. med Miodrag Đorđević
Mr. sc. med Predrag Marušić
Mr. sc. med Aleksandar Aleksić
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik
dr Bratimirka Jelenković
Članovi:
Dr sc. med Dušan Bastać
Mr. sc. med Željka Aleksić
Mr. sc. med Aleksandar Aleksić
Mr. sc. med Vladimir Mitov
Mr. sc. med Predrag Marušić
dr Miljan Jović
dr Emil Vlajić
dr Zoran Jelenković
dr Vera Najdanović Mandić
dr Vesna Petković
dr Aleksandar Petrović
dr Žaklina Damjanović

XXX Timočki medicinski dani - Evaluacija i zaključak


EVALUACIJA SIMPOZIJUMA
XXX TMD i Satelitskog simpozijuma "Novine u hipertenziji"
Na osnovu prikupljenih evaluacionih formulara, dobijeni su sledeći rezultati po pitanju ocene kongresa (prikazana brojčana vrednost predstavlja prosečnu ocenu koja je bila rangirana od 1 – 5 u odnosu na stepen zadovoljstva, od 1 - „uopšte ne“ ili „nezadovoljan“, do 5 „u potpunosti“ odnosno „odličan“):

Evaluacioni list sa TMD i Satelitskog simpozijuma "Novine u hipertenziji"

5 4 3 2 1 ukupno srednja
ocena
opšti pristup
125 19 8 152 4,77
prezentovani materijal 112 26 10 1 149 4,66
metod rada 108 27 16 1 152 4,55
data objašnjenja 111 25 13 1 150 4,63
korisnost za vaše radno mesto 99 25 12 3 2 141 4,53
Vaša opšta ocena 118 25 7 150 4,74


ZAKLJUČAK

XXX Jubilarni Timočki medicinski dani, Domaći simpozijum I kategorije održan od 19.- 21. aprila 2011. godine u Zaječaru, Dom zdravlja je ispunio očekivanja kako organizatora tako i učesnika i posetilaca.

Ovakav skup smatramo od važnosti jer okuplja zdravstvene radnike iz brojnih oblasti, a tradicionalno ima sesije koje se retko održavaju u sklopu Simpozijuma (npr SESIJA ISTORIJA MEDICINE, MEDICINA I UMETNOST, DIJAGNOSTIKA, MLADI LEKARI....), već češće kao posebno organizovani naučni skupovi.
Lekari Srpskog lekarskog društva-Podružnivca Zaječar će vredno nastaviti sa aktivnostima u oblasti unapređenja struke i okupljanja lekara , stomatologa, farmaceuta, biohemičara i srodnih struka.

Izveštaj uz veliku pomoć članova Organizacionog odbora i dr Petra Paunovića sastavila
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
Predsednik Organizacionog odbora XXX Timočkih medicinskih dana
U Zaječaru, 07.06.2011. godine

XXX Timočki medicinski dani - Prateće manifestacije


Prateće manifestacije

 • Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI (održana po peti put) i

 • Konkurs za najbolji umetnički rad ALTER EGO (održan po drugi put)

naišle su na veliko interesovanje lekara.

Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI
U pauzi Simpozijuma "Novine u hipertenziji 2011." svečano otvaranje V IZLOŽBE FOTOGRAFIJA LEKARA FOTOAMATERA "AD MANUM MEDICI", Dr Emil Vlajić,organizator i idejni tvorac konkursa za najbolju fotografiju lekara fotoamatera
Na svečanoj večeri proglašeni su pobednici konkursa AD MANUM MEDICI i dodeljene prigodne nagrade


Dodela nagrade Prim. dr Bojani Cokić, Zaječar za Fotografiju Kaldrma u Portugalu
(III nagrada )


Dodela nagrade Prim. dr Najdanović-MandićVeri,Zaječar za Fotografiju Nebesko drvo
(II nagrada )

Dodela nagrade Radulović Nada, Smederevska Palanka, za Fotografiju Hot summer
(I nagrada )

Dodela nagrade Radulović Nada, Smederevska Palanka, za Fotografiju Hot summer
(I nagrada )

Dodela nagrade Radulović Nada, Smederevska Palanka, za Fotografiju Hot summer
(I nagrada )


Konkurs za najbolji umetnički rad ALTER EGO

18.30-19.30 OTVARANJE II SMOTRE LIKOVNOG STVARALAŠTVA “ALTER EGO”
Mesto održavanja: Zadužbina Nikole Pašića 126, Zaječar

IZLOŽBA SLIKA LEKARA SLIKARA, izložene su 22 slike
Katalog izradio i štampao Braniša Đorđević-diplomirani slikar

 1. Tanja Penčić, Zaječar predstavila dve slike, dobitnik I nagrade

 2. Miodrag Srećković, Beograd., predstavio tri slike, dobitnik II nagrade;

 3. Aleksandar Stojadinović,Paraćin, predstavio pet slika, dobitnik treće nagrade;

 4. Olga Pantović Vulićević, Beogard; predtavila tri slike

 5. Gordana Lučić,Zaječar, predstavila tri slike

 6. Ljubodrag Ljumović,Zaječar, predstavio tri slike

 7. Spomenka Mihić Simović, Beograd,predstavila tri slike

 8. Milanka Nešić, Jagodina,predstavila jednu sliku

OTVARANJE II SMOTRE LIKOVNOG STVARALAŠTVA “ALTER EGO”


11.30-12.10 Prepodne sa pesnikom - Zoran Bognar
Ove godine je gostovao i PESNIK (Prepodne sa pesnikom-Zoran Bognar) te će verovatno i ubuduće biti praksa da gost bude književnik, glumac...
Inače, pesnik Zoran Bognar je i osnivač fonda za očuvanje lepih umetnosti - ARS LONGA.
Fond ARS LONGA za očuvanje lepih umetnosti, osnovan je 5. oktobra 2004. godine kao neprofitabilna organizacija sa željom da, u ne baš najsrećnijem vremenu za kulturu, preduzme maksimalni angažmam za podsticanje i očuvanje lepih umetnosti u Srbiji.

 

XXX Timočki medicinski dani - Svečana večera


U umetničkom delu kao i ranijih godina
na SVEČANOM OTVARANJU nastupio je Ansambl "LAVIRINT", a tokom Svečane večere VIS "DOKTORI".

20.30 Koncert "Vis Doktori"


SVEČANA VEČERA
Mesto održavanja: Euroklub, Park šuma Kraljevica

Registracija učesnika i prijem gostiju - Registarcioni pult:
Consulting &Tourism d.o.o. – Easy Travel


Registracija učesnika i prijem gostiju - Registarcioni pult: Consulting &Tourism d.o.o. – Easy Travel

 

XXX Timočki medicinski dani - 21. maj, 2011


Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

08.00-10.00 Registracija učesnika i prijem gostiju
10.00-10.15 Uvodna reč: Prof dr Brana Dimitrijević (predsednik sekcije za Istoriju medicine SLD) i
dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

sesija ISTORIJA MEDICINE i MEDICINA I UMETNOST

10.15-11.30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA

ISTORIJA MEDICINE
Predsedavajući: Prof dr Prof dr Brana Dimitrijević, Prim. Dr Petar Paunović i Dr sc. med Dušan Bastać


MEDICINA I UMETNOST
Predsedavajući: Doc. dr Mile Ignjatović, Prim. Dr Bojana Cokić, Emil Vlajić
Izveštaj o radu Sesije za istoriju medicine
na Jubilarnim XXX Timočkim medicinskim danima u Zaječaru održanih od 19 – 21. maja 2011.


Sesija Istorije medicine održana je 21. maja 2011, u amfiteatru Doma zdravlja u Zaječaru.
Sesiji je prisustvovao i učestvovao u njenom radu Akademik prof. Dr Brana Dimitrijević iz Beograda, predsednik Republičke sekcije za istoriju medicine SLD u Beogradu. Radom sesije predsedavao je Dr
Za vreme boravka Akademika prof. Dr Brane Dimitrijevića razgovarano je da Podržnica SLD u Zaječaru, ostane jedan od tradicionalnih saorganizatora XVII naučno-stručnog skupa istorije medicine, farmacije i veterine i narodne zdravstvene kulture koji će se održati 29. septembra 2011. godine u Zaječaru, za koji će uređen za posetu Muzej zdravstva inovirana muzejska postavka u njemu.

Izveštaj napisao:
Dr Petar Paunović
u Zaječaru, 7. juna 2011. godine

SESIJA MEDICINA I UMETNOST
Predsedavajući: Doc. dr Mile Ignjatović, Prim. Dr Bojana Cokić, Emil Vlajić

Po prvi put se na TMD organizuje kao posebna jer se pokazalo da postoji zainteresovanost za ovakav način povezivanja medicine i umetnosti.

 1. Bojana Cokić DOJENJE U LIKOVNOJ UMETNOSTI

 2. Bojana Cokić VIZUELNO PRIKAZIVANJE GOJAZNOSTI

 3. Emil Vlajić EPILEPSIJA SVETOG PAVLA U DELIMA UMETNIKA

Prim dr Bojana Cokić i dr Emil Vlajić već su se i na drugim eminentnim skupovima iskazali u objedinjavanju ova dva, ne tako daleka segmenta rada i stvaralaštva.
Njihove prezentacije, kao i prezentacija koja je održana kao plenarna Doc dr Mileta Ignjatovića "GUŠAVOST U RADOVIMA VELIKIH UMETNIKA" pokazuju da su veliki umetnici pre ostalih videli i ono što možda u to vreme još nije zvanično opisano u medicini.

U prilogu i izvod iz rada (časopis JAMA) o povezanosti medicine i umetnosti.

12.40-14.00 USMENE PREZENTACIJE RADOVA

RADOVI MLADIH LEKARA
Predsedavajući: Mr. sc. med Danijela Nikolić, Mr. sc. med Predrag Marušić, Emil Vlajić

Održava se po treći put u okviru TMD i sve više dobija na kvalitetu i posećenosti.
Ovo je lep način da se započne sa pisanjem radova i njihovim prezentovanjem. Prezentovano je 7 rada, svi izuzetno kvalitetno i profesionalno. Vođna je diskusija po svakom radu. Svi autori su dobili kao poklon knjigu iz oblasti medicine. Podeljene su i prve tri nagrade koje se odnose na plaćeno učestvovanje na domaćem simpozijumu, kongresu...Verovatno je između ostalog ovo dobar put da mladi lekari, uz podršku mentora započnu i ovaj deo svoje profesionalne karijere.

 1. Milena Potić Floranović ULOGA ELEKTRONSKE MIKROSKOPIJE

 2. Ivana Ćirić REZULTATI TREĆE NACIONALNE STUDIJE PREVALENCIJE

 3. Dragana Mitrović LAJMSKA BOLEST

 4. Mihailo Bezmarević AKUTNI PANKREATITIS: PROCENA TEŽINE I ISHODA

 5. Miloš Bogoslović UTICAJ NAČINA ISHRANE, FIZIČKE AKTIVNOSTI I PUŠENJA

 6. Borislav Miletić POKUŠAJI SAMOUBISTVA NA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR

 7. Marina Milenković CHAIN OF SURVIVAL – DA LI TO ZAISTA FUNKCIONIŠE

 

PRILOG: Izvod iz rada (časopis JAMA) o povezanosti medicine i umetnosti.

Posted on January 6, 2011 by mdmommusings| 1 Comment

Medicine and art. Art and medicine. A long paired combination but why? Indeed Medicine is termed an art and the influence of studying art on the developing skills of doctors is currently increasingly touted. I have been thinking about this combination and began to write out my thoughts but, while doing so found a beautiful piece to share. The Journal of the American Medical Association features works of art on the cover of every issue. The long-standing cover editor, M. Therese Southgate, MD had the words below to say about why JAMA has kept art so central to its mission. Her words (below) at least in the consideration of the connection between visual art and medicine, are so complete and beautiful they seem to have gotten me out of having to write much more of a post today!

The question I have been most frequently asked during my years with the JAMA covers is: “Why art on the cover of a medical journal? What has medicine to do with art?”
Let’s look at what medicine and art have in common:
First, they share a common goal: to complete what nature has not.
Second, they have a common substrate, the physical, visible world of matter.
More significant, however, are the similar qualities of mind, body, and spirit demanded of the practitioners of each, painter and physician.
Chief among them is an eye: the ability not only to observe, but to observe keenly — to ferret out the tiny detail from the jumble of facts, lines, colors — the tiny detail that unlocks a painting or a patient’s predicament.
Observation demands attention, and this is the key to both art and medicine. Attention is nothing more than a state of receptiveness toward its object, the artist to nature, the viewer to the work of art, the physician to the patient. It is no accident, I believe, that clinicians — or treating physicians, as they are often called — are referred to as “attending physicians.” “Attention” and “attend” are both derived from the same Latin root meaning “to stretch toward.”
Many more “affinities” exist between medicine and the visual arts, but I will close with just one: Medicine is itself an art. It is an art of doing, and if that is so, it must employ the finest tools available — not just the finest in science and technology, but the finest in the knowledge, skills, and character of the physician. Truly, medicine, like art, is a calling.
And so I return to the question I asked at the beginning. What has medicine to do with art?
I answer: Everything.


That’s my opinion. I am Dr. Therese Southgate, Senior Contributing Editor of JAMA.