Važne adrese i linkovi


 1. Srpsko lekarsko društvo
  Adresa: Džordža Vašingtona 19, 11 000, Beograd
  Tel. (+381 11) 3348 653 (+381 11) 3234-450
  Fax.(+381 11) 3246-090
  www.sld.org.rs
  e-mail: sld@bvcom.net
  t.r. 205-8041-21 Komerc.b. i 355-1009094-22 Vojvođanska banka
  PIB 1000943196
  MB 07010940
  Predsednik prof. dr Radoje Čolović
  Potpredsednik prof.dr R.Cvijanović, prof. dr V. Lačković R.
  Generalni sekretar prof. dr N. Radlović
 2. Zdravstveni savet Srbije
  11 000, Beograd, Nemanjina 22-26, V sprat, soba 26
  Telefon: 011/3616 -244
  e-mail: office@zdravstvenisavetsrbije.gov.rs
 3. Lekarska komora Srbije
  Adresa: Kraljice Natalije 1-3 11000 Beograd, Srbija
  e-pošta: info@lks.org.rs
  Telefon: 011/3626185, 011/3626187, 011/3626188, 011/3626189
 4. Regionalna lekarska komora Jugoistočne Srbije - RLKJIS
  Adresa: ul. Jovana Skerlića 25,18000 Niš, Srbija
  Telefon: 018/292924, 018/292925
  www.lkjs.rs

  Počev od 01.04.2011.god. sedište RLKJIS će biti u ul. Jovana Skerlića 25 (u neposrednoj blizini Doma zdravlja), te molimo članove da sve zahteve i ostale dopise šalju na adresu novog sedišta. Telefoni kao i mail RLKJIS ostaju isti.