Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 02.juna  2021 u 19 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim. Dr Sci med MrSc Dr med Dušan Bastać, specijalista Internista , subspecijalistakardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka. Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.Uža naučna oblast:Kardiologija

Sreda.02. jun 2021. u 19 časova – Zaječar

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

19:00-20:30

Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

predavanje

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

20:30-21:00

Dijagnostika i terapija perikarditisa u svakodnevnoj praksi

rešavanje kliničkih problema

 

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

 *predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak prve kategorije je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-01-00188/2021-01 
.Datum: 18.05.2021 .godine. Evidencioni broj: А-1-917/21 (red 101)

Na osnovu ove odluke učesnik stručnog sastanaka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Stomatolozi, Biohemičari ,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KME: za članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara. Trajanje nastave u satima:2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 95.


Registrujte se za učešće…

Prijava za stručni sastanak zaključno sa 01.06.2021. godine u 19 h,odnosno do  95 učesnika.Organizator će objaviti kada je popunjen broj učesnika. U slučaju većeg interesovanja seminar će biti održan u drugom terminu !!!
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com, bratimirkajelenkovic@gmail.com

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" 
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.

SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 31.05.2021. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak

Povezivanje

Simpozijum se održava on-line u vidu vebinara. Potrebno je imati Kompjuter (desktop ili laptop) sa internet vezom ili smart telefon sa internet vezom.

Link za povezivanje dobićete na mejl adresu (koju ste napisali pri prijavljivanju) 24 časa pre početka simpozijuma. Dovoljno je da budete na netu 15 minuta pre početka.

Sajt Podružnice zaječar SLD-a za registraciju i detaljnija uputstva za povezivanje i praćenje: (http://www.sldzajecar.org.rs/).