Stručni sastanci 2011.


Sa stručnog sastanka Fenilketonurija – prikaz porodice

Sa stručnog sastanka Fenilketonurija – prikaz porodice

Tekst je dat u originalnoj formi, koja se nalazi na Zbirnim tabelama za akreditaciju Zdravstvenog saveta Srbije. Dati su i kratki izveštaji (o prisutnim zdravstvenim radnicima) i terminima kada su sastanci održani i PLANU (okvirnom) za održavanje sledećih Stručnih sastanaka.

Ovom prilikom se obraćamo i SVIM zainteresovanim za edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika da mogu da nam se obrate za svaki vid saradnje.
Stručni sastanci u okviru udruženja: Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
Programi kontinuirane edukacije, akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 01.03.2012. godine.

 


Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-575/2011-02.
Datum: 01.03.2011. godine
Beograd
Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05) Zdravstveni savet Republike Srbije je doneo

 

ODLUKU:
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 17.12.2010. godine (broj: 153-02-4246/2010-02) u januarskom roku 2011. godine

red 804 803
Redni broj A-1-1183/11 A-1-1182/11
Organizator Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19. Džordža Vašingtona 19.
E- mail adresa vemil@open.telekom.rs vemil@open.telekom.rs
Cena KE Besplatna Besplatna
Datum i mesto održavanja 21.02.2011, Zaječar 28.04.2011, Zaječar
Tema Primena perkutane koronarne intervencije u lečenju akutnog koronarnog sindroma Indikacije i modaliteti pejsmejker terapije
Predavači prof. Dr Miodrag Ostojić, mr Vladimir Ostojić,prof. Dr Milan Nedeljković, doc. Dr Zoran Perišić prof.dr Goran Milašinović,mr Vladimir Mitov,prof. Dr Siniša Pavlović, doc. Dr Zoran Perišić
Vrsta edukacije stručni sastanak u okviru udruženja stručni sastanak u okviru udruženja
Ciljna grupa Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, farmaceuti Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Trajanje nastave u satima 4 sata 4 sata
Broj bodova za predavača 3 3
Broj bodova za pasivno učešće na KE 2 2
Broj bodova za usmenu prezentaciju
Broj bodova za
poster prezentaciju
NAPOMENA
Sastanak održan 16.03.2011. godine. Amfiteatar ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar 02.06.2011. godine. Amfiteatar ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
Broj polaznika 324+1 (dopuna spiska) 255

 


Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-575/2011-02. Datum: 01.03.2011. godine
Beograd

Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05) Zdravstveni savet Republike Srbije je doneo

ODLUKU:
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 17.12.2010. godine (broj: 153-02-4246/2010-02) u januarskom roku 2011. godine

red 862 38
Redni broj A-1-1006/11
Organizator Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar
Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
E- mail adresa vemil@open.telekom.rs vemil@open.telekom.rs
Cena KE 1000 rsd 3500 rsd za članove SLD
Datum i mesto održavanja april 2011. amfiteatar DZ ZC Zaječar,
DZ Kuršumlija
19-21.5.2011. Amfiteatar ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
Tema Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularna oboljenja (KVO) - povećan rizik za KVO kod potomaka XXX Timočki medicinski dani
Predavači Prim. Mr. Sci. Med. Dr Bratimirka Jelenković Doktori: Dragana Lozanović - Miladinović, Vladimir Ćuk, Ljiljana Todorović - Đilas, Zorana Vasiljević, Dragan Milić, Katarina Sedlecki, Mile Ignjatović
Vrsta edukacije stručni sastanci u okviru udruženja Domaći simpozijum prve kategorije
Ciljna grupa Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zravstveni tehničari Lekari, Stomatolozi, farmaceuti, biohemičari
Trajanje nastave u satima 2 sata 16 sati
Broj bodova za predavača 3 13
Broj bodova za pasivno učešće na KE 2 7
Broj bodova za usmenu prezentaciju 11
Broj bodova za
poster prezentaciju
9
NAPOMENA Kotizacija se nije plaćala
Sastanak održan 12.04.2011.godine.
Amfiteatar ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
19-21.5.2011. Amfiteatar ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
Broj polaznika 369+12 (dopuna spiska) 480+2 (dopuna spiska)
Sastanak održan 18.04.2011.godine. Amfiteatar ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
Broj polaznika 169

 

 


Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 17.05.2012. godine.

Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET
Broj:153-02-1685/2011-02.
Datum: 17.05.2011. godine.
Beograd
Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05) Zdravstveni savet Republike Srbije je doneo
ODLUKU:
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 17.12.2010. godine (broj: 153-02-4246/2010-02) u aprilskom roku 2011. godine

red 543 547
Redni broj A-1-2137/11 A-1-2141/11
Organizator SLD Podružnica Zaječar SLD Podružnica Zaječar
Adresa organizatora Rasadnička bb, 19000 Zaječar Rasadnička bb, 19000 Zaječar
E- mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com bratimirkajelenkovic@gmail.com
Cena KE 1000 RSD Besplatan
Datum i mesto održavanja Jun 2011 ZC Zaječar, Bor, Knjaževac, Negotin, Soko Banja Jun 2011 ZC Zaječar, Bor, Knjaževac, Negotin, Soko Banja
Tema Prevencija tipa 2 dijabetesa kod mladih – obuka za izvođenje radionice Gojaznost dece i mladih – prevencija i lečenje
Predavači Dr Bratimirka Jelenković, mr sc med dr Aleksandar Aleksić, Prim mr sc. med. dr Miodrag Đorđević dr Snežana Lešović, dr Bratimirka Jelenković
Vrsta edukacije Stručni sastanci u okviru udruženja Stručni sastanci u okviru udruženja
Ciljna grupa Lekari, biohemičari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničari Lekari, biohemičari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, dijetetičari, profesori fizičkog vaspitanaju školama
Trajanje nastave u satima 2.20 sati 1.20 sati
Broj bodova za predavača 3 3
Broj bodova za pasivno učešće na KE 2 2
Napomena Sastanak je predviđen uz učešće radionica koju izvode adolescenti Sastanak je predviđen uz učešće prosvetnih radnika
Sastanak održan Predlog za 20.10.2011. godine.
Amfiteatar ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
Predlog za treću nedelju septembra 2011. godine.
Amfiteatar ZC Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
Broj polaznika

 


Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET
Broj:153-02-1685/2011-02.
Datum: 17.05.2011. godine.
Beograd
Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05) Zdravstveni savet Republike Srbije je doneo:

ODLUKU
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 17.12.2010. godine (broj: 153-02-4246/2010-02) u aprilskom roku 2011. godine

red 544 545 548
Redni broj A-1-2138/11 A-1-2139/11 A-1-2142/11
Organizator SLD Podružnica Zaječar SLD Podružnica Zaječar SLD Podružnica Zaječar
Adresa organizatora Rasadnička bb, 19000 Zaječar Rasadnička bb, 19000 Zaječar Rasadnička bb, 19000 Zaječar
E- mail adresa dbastac@open.telekom.rs bratimirkajelenkovic@gmail.com bratimirkajelenkovic@gmail.com
Cena KE Besplatan Besplatan Besplatan
Datum i mesto održavanja 20.09.2011. u Zaječaru,
septembar i oktobar 2011. Bor, Boljevac, Negotin
druga nedelja septembra 2011.
Zaječar, Bor, Knjaževac, Negotin
oktobar 2011.
ZC Zaječar, Bor, Knjaževac, Negotin, Soko Banja
Tema Novine u dijagnostici i lečenju hronične stabilne angine pektoris Disfunkcije štitaste žlezde Fenilketonurija – prikaz porodice
Predavači Dušan Bastać, Vladimir Mitov Dr Bratimirka Jelenković, dr Željka Aleksić, dr Aleksandra Aleksić, dr Danijela Nikolić dr Bojana Cokić
Vrsta edukacije Stručni sastanci u okviru udruženja Stručni sastanci u okviru udruženja Stručni sastanci u okviru udruženja
Ciljna grupa Lekari, biohemičari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničari Lekari, biohemičari, farmaceuti Lekari, biohemičari, farmaceuti
Trajanje nastave u satima 1.40 sati 1.20 sati 1.15 sati
Broj bodova za predavača 3 3 3
Broj bodova za pasivno učešće na KE 2 2 2
Napomena
Sastanak održan
Broj polaznika

 


Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-17/2011-01.
Datum: 15.06.2011. godine.
Beograd

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi
ODLUKU:
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) NAKNADNO prispelih na osnovu javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja u decembru 2010. godine, koji su naknadno dopunjeni ili razmatrani na osnovu primedbi na odluku Zdravstvenog saveta od 17.05.2011.

red 232
Redni broj A-1-2140/11
Organizator SLD Podružnica Zaječar
Adresa organizatora Rasadnička bb, 19000 Zaječar
E- mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com
Cena KE Besplatan
Datum i mesto održavanja od 18. Maja 2011. Zaječar
Tema Mogući napredak u tretmanu depresije – razrešenje kliničkih problema teraporezistencije i rezidualnih simptoma
Predavači Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
Vrsta edukacije Stručni sastanci u okviru udruženja
Ciljna grupa Lekari, farmaceuti, biohemičari
Trajanje nastave u satima 1.20 sati
Broj bodova za predavača 3
Broj bodova za pasivno učešće na KE 2
Napomena
Sastanak održan
Broj polaznika

 


Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-17/2011-01.
Datum: 15.06.2011. godine. Beograd

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi
ODLUKU:
o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) NAKNADNO prispelih na osnovu javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja u decembru 2010. godine, koji su naknadno dopunjeni ili razmatrani na osnovu primedbi na odluku Zdravstvenog saveta od 17.05.2011.

red 236
Redni broj A-1-2421/11
Organizator Srpsko lekarsko društvo Podružnica-Zaječar
Adresa organizatora Rasadnička bb, 19000 Zaječar
E- mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com
Cena KE 1000,00 RSD
Datum i mesto održavanja Prve dve nedelje juna 2011. godine Amfiteatar Doma zdravlja ZC Zaječar u Zaječaru, ZC Bor; ZC Knjaževac, ZC Negotin, DZ Kuršumlija, Kraljevo, Smederevo u dogovoru sa njihovim Podružnicama SLD i u mestima gde se elektronskom prijavom javi više od 25 zainteresovanih za TEST u pisanoj formi – 2011/12. godine. O datumu, mestu i terminima održavanja programa KE (Test u pisanoj formi) zainteresovani će biti po propozicijama obavešteni blagovremeno na sajtu: Timičkog medicinskog glasnika (Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar) http://www.tmg.org.rs/, gde će biti postavlje i TEST i literatura neophodna za rešavanje TESTA U PISANOJ FORMI
Tema Rastenje i polno sazrevanje dece i mladih
Predavači Prim mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog
Vrsta edukacije Test (50 pitanja)
Ciljna grupa Lekari
Trajanje nastave u satima 2 sata+ 3 sata i 30 minuta=5 sati i 30 minuta
Broj bodova za predavača 6
Broj bodova za pasivno učešće na KE 5
Napomena Obaveštenje o testu u pisanoj formi biće istaknuto početkom septembra. O tačnom terminu biće blagovremeno obaveštenoa Lekarska komora Srbije, Srpsko lekarsko društvo, kao i polaznici testa. Prvo mesto održavanja biće ZC Zaječar.
Sastanak održan
Broj polaznika

 


Akreditovani STRUČNI SASTANCI, SIMPOZIJUMI I DRUGI VIDOVI EDUKACIJE koji će se u saradnji sa Podružnicom Zaječar Srpskog lekarskog društva i ZC Zaječar održati u Zaječaru

red
Redni broj A-1-1949/11
Organizator DZ Dr “Simo Milošević” Beograd
Adresa organizatora Požeška 82, Čukarica, Beograd
E- mail adresa office@dzcukarica.rs
Cena KE
Datum i mesto održavanja 24.05.2011. Plava sala DZ “Dr Simo Milošević”
Tema Praktični aspekti primene hormonske supstitucije u menopauzi
Predavači dr sci med Terezija Mošković
Vrsta edukacije Stručni sastanak u zdravstvenoj ustanovi i prvatnoj praksi sa predavačem po pozivu
Ciljna grupa Lekari, medicinske sestre, babice
Trajanje nastave u satima 2 sata
Broj bodova za predavača 3
Broj bodova za pasivno učešće na KE 2
Napomena
Sastanak održan
Broj polaznika