Metabolički sindrom kod dece i mladih-dijagnoza, lečenje i praćenje pojedinih komponenti

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u ponedeljak 31.maja 2021 u 18 časova u Zaječaru, održati stručni sastanak prve kategorije

„ Metabolički sindrom kod dece i mladih-dijagnoza, lečenje i praćenje pojedinih komponenti

KOJI SE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U VEZI COVIDA 19 ODRŽAVA ONLAJN U VIDU VEBINARA

Organizator SLD, Podružnica Zaječar

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Ponedeljak. 31.maj 2021. u 18 časova - Zaječar

Prijava je i dalje moguca!!!

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

 

Satnica

OD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00-18:40

Metabolički sindrom kod dece i mladih: epidemiologija,klinička slika,dijagnoza

predavanje

Bratimirka Jelenković

18:40-19:10

Metabolički sindrom kod dece i mladih: terapija i praćenje

predavanje

Bratimirka Jelenković

19:10-20:00

Metabolički sindrom kod dece i mladih: praktični aspektina nivou primarne zdravstvene zaštite“

Rešavanje problema u kliničkoj praksi

Bratimirka Jelenković

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak prve kategoriej je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-01-00188/2021-01 
.Datum: 18.05.2021 .godine. Evidencioni broj: А-1-920/21(red 104)

Na osnovu ove odluke učesnik stručnog sastanaka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Stomatolozi, Biohemičari ,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KME: za članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara. Trajanje nastave u satima:2sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 95.


Registrujte se za učešće…

Prijava za seminar: zaključno sa 30.05.2021. godine u 12 h,odnosno do 95 učesnika.Organizator će objaviti kada je popunjen broj učesnika. U slučaju većeg interesovanja seminar će biti održan u drugom terminu !!!
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com, bratimirkajelenkovic@gmail.com

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" 
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.

SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 31.05.2021. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak

 

Povezivanje

Simpozijum se održava on-line u vidu vebinara. Potrebno je imati Kompjuter (desktop ili laptop) sa internet vezom ili smart telefon sa internet vezom.

Link za povezivanje dobićete na mejl adresu (koju ste napisali pri prijavljivanju) 24 časa pre početka simpozijuma. Dovoljno je da budete na netu 15 minuta pre početka.

Sajt Podružnice zaječar SLD-a za registraciju i detaljnija uputstva za povezivanje i praćenje: (http://www.sldzajecar.org.rs/).