Praktična primena uredbe o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u ČETVRTAK, 03. juna 2020. u 16 časova  u Zaječaru,

održati KE u okviru udruženja Elektronski test:
 Praktična primena uredbe o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih "

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs)
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar

AUTOR TESTA:

Prim. mr sci. med dr Bratimirka Jelenković,pedijatar endokrinolog,Pedijatrijska služba,ZC Zaječar

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;)

Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2 sata ( sa dve pauze od 15 minuta) i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata. Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). Broj pitanja u TESTU: 50

Program kontinuirane edukacije:.

Satnica

 

Tema

Metod obuke*

Predavač

16.00 h i -17.00 h

1 sat

 Praktična primena uredbe o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih "

predavanje

Prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković

17.00 h i -17.15 h

15 minuta

PAUZA

 

 

17.15 h-18.15 h

1 sat

 Praktična primena uredbe o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih "

  predavanje

Prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković

18.15 h-18.30 h

15 minuta

PAUZA

 

 

18.30 h-19.30 h

1 sat

Iščitavanje literature

„ Praktična primena uredbe o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih "

 

 

19.30 h-21.30 h

2 sata

REŠAVANJE TESTA

 

 

 

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA

 

  1. UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU GOJAZNOSTI KOD DECE I ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018)
  2. Cuda SE and Censani M (2019) Pediatric Obesity Algorithm: A Practical Approach to Obesity Diagnosis and Management. Front. Pediatr. 6:431. doi: 10.3389/fped.2018.
  3. 00431Rosenbaum M. Special Considerations Relevant to Pediatric Obesity. [Updated 2018 Jul 21]. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279060/
  4. Brady TM. Obesity-Related Hypertension in Children. Front Pediatr. 2017;5:197. Published 2017 Sep 25. doi:10.3389/fped.2017.00197.
  5. WHO:Noncommunicable diseases: Childhood overweight and obesity. 19 October 2020 | Q&A

Available from: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/noncommunicable-diseases-childhood-overweight-and-obesity

 

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;) pre termina održavanja testa.

 

Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.19000 Zaječar, Rasadnička b.b.Web adresa: www.sldzajecar.org.rsE-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj153-01-00188/2021-01 .Datum: 18.05.2021 .godine.. Evidencioni broj: А-1-931/21

(red 151). Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.

Ciljna grupaLekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: Članovi SLD 500,00 dinara,ostali učesnici 1.000,00 dinara !!!

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" 
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.

SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 03.06.2021. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za test

 

Prijava za TESTPreuzmite prijavu zaključno sa 02.06.2021. godine u 22 h

NAKON PRIJAVE učesbnici će na mej adresu dobiti detaljna uputstva za konekciju i pristup literaturi “za iščitavanje”koja je prilagođena testu

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570