Gojaznost dece i mladih - komorbiditeti, dijagnoza i lečenje 16.08.2021.

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u PONEDELJAK, 16.avgusta 2021. u 11 časova u Zaječaru,

održati KE u okviru udruženja PISANI TEST PROVERE ZNANJA:
Gojaznost dece i mladih - komorbiditeti, dijagnoza i lečenje "

 Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs)
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar

AUTOR TESTA:

Prim. mr sci. med dr Bratimirka Jelenković,pedijatar endokrinolog,Pedijatrijska služba,ZC Zaječar

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;)

Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2h i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata. Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). Broj pitanja u TESTU: 50

LITERATURA NEOPHODNA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA REŠAVANjE TESTA

 

  1. Cuda SE and Censani M (2019) Pediatric Obesity Algorithm: A Practical Approach to Obesity Diagnosis and Management. Front. Pediatr. 6:431. doi: 10.3389/fped.2018.00431
  2. Rosenbaum M. Special Considerations Relevant to Pediatric Obesity. [Updated 2018 Jul 21]. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279060/
  3. Brady TM. Obesity-Related Hypertension in Children. Front Pediatr. 2017;5:197. Published 2017 Sep 25. doi:10.3389/fped.2017.00197.
  4. UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU GOJAZNOSTI KOD DECE I ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018)
  5. Bogdanović R. (Preveo i uredio) SMERNICE ZA DIJAGNOZU, TERAPIJU I NADZOR VISOKOG KRVNOG PRITISKA KOD DECE I ADOLESCENATA 2016.. Izdavač Udruženje pedijatara Srbije. Mesto izdavanja . Beograd. Godina izdavanja 2017.
  6. Casey Elkins, Sharon Fruh, Loretta Jones, Katherine BydalekClinical Practice Recommendations for Pediatric Dyslipidemia. J Pediatr Health Care 2019;33(4):494-504. doi: 10.1016/j.pedhc.2019.02.009.
  7. Sharma V, Coleman S, Nixon J, et al.Sharma V, Coleman S, Nixon J, et al. A systematic review and meta analysis estimating the population prevalence of comorbidities in children and adolescents aged 5 to 18 years. Obesity Reviews. 2019;20:1341–1349.
  1. Kumar S, and Kelly AS.Review of Childhood Obesity: From Epidemiology, Etiology, and Comorbidities to Clinical Assessment and Treatment Mayo Clin Proc. 2017;92(2):251-265.

 

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;) pre termina održavanja testa.

 

Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.19000 Zaječar, Rasadnička b.b.Web adresa: www.sldzajecar.org.rs. E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-840/2020-01 Datum: 17.08.2020 . godine. Evidencioni broj: А-1-1527/20 (red 87) Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autor testa 7 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: Članovi SLD 500,00 dinara,ostali učesnici 1.000,00 dinara !!!
Prijava za TEST: Preuzmite prijavu

Prijave slati  zaključno sa 15.08.2021.godine u 22 h.

Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.combratimirkajelenkovic@gmail.com. Telefon: 062/80-39-570 

NAPOMENA:Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara ne plaćaju kotizaciju!!!

 

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar" .Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija.TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.

Broj računa: 205-0000000167929-22.SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 16.08.2021. Poziv na broj- Vaš broj licence Prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za seminar

 

Povezivanje

Simpozijum se održava on-line u vidu vebinara. Potrebno je imati Kompjuter (desktop ili laptop) sa internet vezom ili smart telefon sa internet vezom.

Podatke o TETSTU dobićete na mejl adresu (koju ste napisali pri prijavljivanju) 24 časa pre početka simpozijuma.

Sajt Podružnice zaječar SLD-a za registraciju i detaljnija uputstva: (http://www.sldzajecar.org.rs/).

 


Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570