Jubilarni XL Timočki medicinski dani

Od srede,29 septembra,2021. godine do nedelje 03.oktobra 2021.godine.

Način održavanja-ON LAJN u vidu vebinara korišćenjem zum platforme.

Povezivanje: Simpozijumi se održavaju on-line u vidu vebinara. Potrebno je imati Kompjuter (desktop ili laptop) sa internet vezom ili smart telefon sa internet vezom.Registrovani učesnice će dobiti detaljna uputstva i mogućnost probe konekcije !!!

 

Zlatni sponzor:

 

Bitni datumi:

MOLIMO UČESNIKE DA SE OBAVEZNO PRIJAVE ZA UČEŠĆE !!!

Prijava za učešće (možete je popuniti ovde !!!)

Uplatnica

Rok za prijavljivanje učešća:

Sve vreme trajanja XL TMD dan pre početka simpozijuma

 

Drugo obaveštenje

27. septembar 2021.

 

 

Detaljni program možete preuzeti ovde.

 

XL TMD   

Datum,dan

Satnica

Vrsta edukacije

TEMA

29.09.2021.

sreda

12:15-13:00

Svečano otvaranje

 

29.09.2021.

sreda

13:00-20:00

Nacionalni simpozijum

Kovid 19 - SARS Cov -2, epidemija u fokusu

30.09.2021.

četvrtak

13:00-20:00

Nacionalni simpozijum

Jubilarni XL timočki medicinski dani. Savremeni pristup zbrinjavanju urgentnih stanja.

01.10.2021.

petak

09:00-16:00

Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem

Jubilarni XL timočki medicinski dani III dan. Preventivna medicina - savremeni aspekti.

01.10.2021.

petak

16:30-19:30

Ostali nacionalni seminari

Problemi mentalnog zdravlja mladih Zaječar 2021.

02.10.2021.

subota

09:00-16:00

Nacionalni simpozijum

Jubilarni XL timočki medicinski dani IV dan. Dijagnostika i konzervativna medicina - savremeni aspekti.

02.10.2021.

subota

16:30-19:30

Ostali nacionalni seminari

Biomedicinski potpomognuto oplođenje

03.10.2021.

nedelja

09:00-16:00

Nacionalni simpozijum

Jubilarni XL timočki medicinski dani V dan. Hirurgija i srodne grane - savremeni aspekti Zaječar 2021.

03.10.2021.

nedelja

16:30-19:30

Ostali nacionalni seminari

Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji

 

Detaljni program možete preuzeti ovde.

 

 Sa srdačnim pozdravima,

 

Ispred Naučnog odbora XL Timočkih medicinkih dana

Prim Dr Sc Dr med Dušan  FESC  

specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

Glavni i odgovorni urednik "Timočkog medicinskog glasnika"

Predsednik Naučnog odbora Timočkih medicinskih dana

Podpredsednik Podružnice SLD Zaječar

 

019/432333, 063/402396

dusan.bastac@gmail.com;dbastac.ordinacija@gmail.com

 

Ispred Organizacionog odbora XL Timočkih medicinkih dana

Prim   Mr  Sc  Dr  Bratimirka Jelenković,pedijatar endokrinolog.ZC Zaječar

Kontakt:062 803 9570 bratimirkajelenkovic@gmail.com , mejl . sld.podruznicazajecar@gmail.com

 

Zaječar,30.08.2021.godine

 

KOTIZACIJA ZA SVAKI SIMPOZIJUM PONAOSOB

Članovi SLD: 500 din.

Ostali učesnici: 1.000 din.

*Samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika

Rok za uplatu kotizacije:27.septembar 2021.

Opšte Informacije

Način održavanja-ON LAJN u vidu vebinara korišćenjem zum platforme.

Prijavljivanje i registracija

Prijavljivanje se vrši do 26.septembra 2021. godine.

Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zaječar.

 

Prijavite se za učešće

(primer uplatnice)

OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća

Prijavljevanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počeće od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zaječar .Krajni rok za prijavljivanje je 26. septembar 2021.. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE ( o čemu će na vreme biti obavešteni zainteresovani).

 

 

 

Uputstvo autorima

 

Preuzmite uputstvo za pisanje sažetka

PLENARNA PREDAVANJA: do 20 minuta po predavanju

USMENE PREZENTACIJE: Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.

Pozivaju se učesnici da svoje radove  pošalju sa temama koje su zastuplejne na svih pet simpozijuma XL Timočkih medicinskih dana.

Tematske oblasti za svaki simpozijum posebno prema tematici:

 1. Javno zdravlje i preventivna medicna
 2. Dijagnostika
 3. Konzervativna medicina
 4. Hirurgija i srodne grane
 5. Stomatologija
 6. Kazuistika
 7. Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva.

 


Uputstvo za pisanje sažetka

 • Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
 • U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
 • Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
 • Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
 • Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm, maksimum 500 reči.
 • Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti autore.

Radove slati na mejl adresu:  timockidani2021@gmail.com U slučaju da u roku od tri dana ne dobijete povratnu informaciju o prijemu sažetka molimo javite se osim ove i na adresu: sld.podruznicazajecar@gmail.com

Autori radova takođe treba da popune prijavu za učešće na XXXVII Timočkim medicinskim danima.

 

Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XLTimočkih medicinskih dana.

Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.

 

Napomena: Način održavanja-ON LAJN u vidu vebinara korišćenjem zum platforme.Predlažemo da vaše prezentacije budu snimljene pre izlaganja. Diskusija na kraju sesija. O terminu izlaganja bićete obavešteni u Finalnom programu.

POSTER PREZENTACIJE:

Posteri će biti prikazani on lajn u trajanju od pet minuta i diskusijom do dva minuta..Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Tehničke propozicije za izradu Vašeg postera:

− Naslov rada

− Ime(na) autora

− Ustanova/organizacija

− Kontakti

− Ključne reči (do 3)

− Koristite jasno čitljiv font: Times New Roman, Arial ili Helvetica

Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timočkih medicinskih dana

Članovi Organizacionog Odbora

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Prim mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar. Član Predsedništva SLD. - pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje.Ul. Pere Radovanovića E7/19.19 000 Zaječar. Kontakt teelfon: 062 80 39 570. Mejl adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com.; podruznicazajecar@gmail.com
 • Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  Prim.dr sc.med. dr Dušan Bastać, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka, FESC, Evropski specijalisat za hipertenziju, Privatna ordinacija „Dr Bastać“,Zaječar. Telefoni za kontakt i adresa :INTERNISTIČKA ORDINACIJA Dr BASTAĆ. Kosančićev venac 16. 019/432333, 063/402396. . Mejl: bastac@gmail.com;dbastac.ordinacija@gmail.com
 • Dr Brankica Vasić Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  - - Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar. Kontak telefon: 062 80 39 582. Mejl: vasicbrankica367@gmail.com.
 • Dr Ljiljana Jovanović Sekretar i blagajnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar:. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000.Ul Nikole Pašića  9/5.Kontak telefon: 062 88 506 20;0641957700. Mejl:  ljiljanaj0104@gmail.com
 • Dr Zoran Jelenkovic Predstavnik SLD Podružnice Zaječar za za Skupštinu  SLD:,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.Ul:  Karadžićeva 2/I-18. Telefon: 019/425844; 064/6133611. Mejl adresa:zoran.jelenkovic@gmail.com
 • Mr sc dr Zoran Joksimović.Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka.Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor.
 • Prim dr sci. med. Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim mr. sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • dr Vera Najdanovic Mandić, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić.Specijalista  opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb. Opšta medicina
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Jović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Zorica Stojadinović, infektolog. Produženo lečenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Ivica Urošević,na specijalizaciji iz mikrobiologije. ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000

Zdravstveni centra Zajecar, Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović, specijalista MFH
 • Direktor Bolnice. Dr Ivica Milosavljević, spec. hirurgije
 • Direktor Doma zdravlja: dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije,

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"

Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja:  Direktor Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Članovi Naučnog Odbora

Predsednik

Potpredesnik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar  Prim.dr sc.med. dr Dušan Bastać,  specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka, FESC, Evropski specijalisat za hipertenziju, Privatna ordinacija „Dr Bastać“,Zaječar. Telefoni za kontakt i adresa :INTERNISTIČKA ORDINACIJA Dr BASTAĆ. Kosančićev venac 16. 019/432333, 063/402396. . Mejl: dusan.bastac@gmail.com;dbastac.ordinacija@gmail.com

 

Članovi

 • dr Nebojša Paunković. Ordnacija „Dr Paunkovic“, Zajecar
 • Prim dr sci. med.  Željka Aleksic Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb,Služba za nuklearnu medicinu
 • Prim dr sci. med. Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb;  Decje odeljenje
 • Prim dr sci. med. Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije Specijalistička internistička ordinacija ALEKMED Zaječar
 • Prim mr. sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zajecar  19 000
 • Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim dr sci. med. Biserka Tirmenštajn Janković internista-nefrolog;Magistar nefrologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb Odeljenje hemodijalize
 • Prim mr. sci. med. dr Olica Radovanović specijalista socijalne medicine. Poslediplomske studije na smeru – Demografija -  Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu .Zavod za javno zdravlje «Timok» Zaječar.

Poziv sponzorima Ponuda za sponzorstvo