Organizovano slanje kopija stečenih potvrda o učešću na kontinuiranoj edukaciji (KE) za 2021. godinu

Zainteresovanim doktorima medicine:

Organizovano prikupljanje i slanje kopija stečenih potvrda o učešću na KE za 2021. godinu obaviće se u periodu od 15.11.2021. do 28.11.2021. godine, svakim radnim danom u vremenu od 12-13 h i 30 minuta u prostorijama Pedijatrijske službe (Dečije odeljenje) ZC Zaječar.

Molimo sve zainteresovane doktore medicine za ovaj način slanja, da kopije stečenih potvrda o učešću na KE u 2021. godini donesu zapakovane u koverte sa čitko ispisanim ličnim podacima (Ime,prezime i broj licence i kontakt telefon). Koristilo bi da se u službama obavi prethodno sakupljanje potvrda o učešću.

 

Nakon predviđenog roka obaviće se slanje kopija stečenih potvrda Regionalnoj lekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju u Nišu. :
Lekari mogu kao i do sada da kopije stečenih potvrda o učešću na KME u 2021. godini direktno dostave na adresu sedišta Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju u Nišu.

Predsednik SLD Podružnica Zaječar

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković 
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.combratimirkajelenkovic@gmail.com Telefon: 062/80-39-570 

U Zaječaru 15.11.2021.. godine