ZASINK 2021 - NOVINE U KARDIOLOGIJI 2021.

Tema: Novine u kardiologiji 2021.

Vrsta edukacije: Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

ODLUKA O AKREDITACIJI: Republika Srbija ZDRAVSTVENI SAVET Broj: 153-01-00620/2021-01 Datum: 18.11.2021 . godine B e o g r a d je doneo ODLUKU
Evidencioni broj A-1-1699/21

Organizator SLD, Podružnica Zaječar. UDRŽENJE ZASINK

E-mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com, angiosala.zajecar@gmail.com

Adresa organizatora Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd

Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi

Trajanje u satima: 12 sati 50 min

Broj bodova za predavača-13

Broj bodova za pasivno učešće-8

Broj bodova za usmenu prezentaciju-11

Broj bodova za poster prezentaciju-9

Napomena:Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Predavači

prof. dr Aleksandr Osijev, prof. dr Nathan D. Vong, prof. dr Dobrin Vasilev, prof. dr Hristo Pejkov, prof. dr Bernardo Cortese, doc. dr Oliver Kalpak, doc. dr Jozica Šikić, dr Erick Francisco Snachez-Jimenez, dr Foulandvand Farhat, dr Sashko Zhezhovski, dr Marko Erak, prof. dr Milan Nedeljković, prof. dr Siniša Stojković, prof. dr Ana Đorđević Dikić, prof. dr Zoran Perišić, prof. dr Branko Beleslin, prof. dr Marina Deljanin Ilić, prof. dr Stevan Ilić, prof. dr Milovan Petrović, prof. dr Nikola Jagić, prof. dr Vladan Vukčević, prof. dr Ilija Srdanović, prof. dr Milan Pavlović, prof. dr Dragan Milić, prof. dr Goran Milašinović, prof. dr Svetozar Putnik, prof. dr Vladimir Zdravković, prof. dr Dragan Simić, prof. dr Svetlana Apostolović, prof. dr Dragan Sagić, prof. dr Aleksandar Nešković, doc. dr Tomislav Kostić, doc. dr Marija Zdravković, doc. dr Dejan Petrović, doc. dr Nebojša Mujović, doc. dr Nemanja Đenić, doc. dr Zoran Jović, doc. dr Marko Banović, doc. dr Aleksandar Kocijančić, doc. dr Vojislav Giga, ass. dr sci. med. dr Ivan Ilić, ass. dr sci. med. dr Miša Tešić, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov, prim. dr Miljan Jović, prim. dr Tatjana Rajković, mr sci. med. dr Bojan Ilić, dr Nenad Božinović, dr Dragana Adamović, dr Aleksandar Jolić, dr Mladen Tasić, dr Milan Marinković, dr Vladan Kovačević, dr Dušan Vulović, dr Đorđe Stevanović, dr Vesna Sjekloča Ivanović, dr Milovan Kalezić, dr Aleksandar Aleksić, dr Milivoje Cerović, dr Aleksandar Davidović, dr Saša Ignjatijević, dr Milan Ćirković, dr Predrag Cvetković, dr Miroslav Krstić, dr Nikola Radovanović

Sve dodatne informacije o KONGRESU dostupne su na sajtu UDRUŽENJA ZASINK: www.zasink.com