Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u petak 18.marta 2022. u 13 časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati


Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. 


Predavač: Prim mr. sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije, magistar endokrinologije, Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  153-01-/2022-01
Datum: 07.03.2022 . godine Evidencioni broj: A-1-358/22/154.MB 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KMEza članove SLD, 200,00 dinara, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Prijava za stručni sastanak

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 17.03.2020. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com

NAPOMENA:Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 18.03.2022. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak